Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 05 xã trên địa bàn huyện.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 05 xã trên địa bàn huyện.
Trong các ngày từ 24 đến 26/4/2019, VKSND huyện Sơn Dương đã trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã Sơn Nam, Đại Phú, Tam Đa, Hào Phú và Lâm Xuyên trên địa bàn huyện...

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương, trong các ngày từ 24 đến 26/4/2019, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã Sơn Nam, Đại Phú, Tam Đa, Hào Phú và Lâm Xuyên trên địa bàn huyện.

 Đoàn làm việc với đại diện lãnh đạo Công an xã Sơn Nam về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn.

          Sau khi nghe các Đ/c Chủ tịch UBND các xã báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự, làm việc với các đồng chí Trưởng Công an xã.

Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát sơ bộ kết luận tại UBND xã Sơn Nam.

          Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã ghi nhận UBND các xã Sơn Nam, Đại Phú, Tam Đa, Hào Phú, Lâm Xuyên đã chú trọng quan tâm đến công tác thi hành án hình sự, giao cho đồng chí Trưởng Công an xã đảm nhiệm công tác này, đã mở sổ sách thụ lý ghi chép đối với từng bị án đúng cột mục và lập hồ sơ cho từng bị án theo đúng mẫu của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sơn Dương cung cấp. Đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND các xã thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo đúng Quy định của pháp luật.

          Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành 05 kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 05 UBND xã.

 
Nguyễn Kiên Cường.