Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Chuyên đề - Nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2892

   Nâng cao chất lượng công tác thống kê nghiệp vụ ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang


Thứ hai - 18/11/2019 21:26
Công tác thống kê nghiệp vụ có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân. Các số liệu thống kê về tội phạm và số liệu thống kê về kết quả kiểm sát các hoạt động của các cơ quan tố tụng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan tố tụng các cấp. Từ đó, có thể tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng có liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm và xem công tác thống kê nghiệp vụ là một trong những công tác quan trọng của Ngành. Với biên chế 04 đồng chí làm công tác thống kê nghiệp vụ và công nghệ thông tin, hoạt động thống kê ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt những kết quả tích cực: Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, ý thức trong thực hiện báo cáo, thống kê ngày càng được nâng lên. Chính vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác thống kê tội phạm. Các biểu, phụ lục thống kê, văn bản xây dựng luôn bảo đảm thực hiện đúng quy định, đầy đủ về số liệu, nội dung và kịp thời gian yêu cầu. Các số liệu này đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân tích thực trạng và đề ra giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm ở địa phương và là cơ sở để từng ngành có biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm với 27 biểu thống kê như: Biểu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự; thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự; thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và một số phụ lục kèm theo... Ngoài ra, việc thực hiện nhập dữ liệu trên các phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự; phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…được sử dụng có hiệu quả.

Trong những năm gần đây, phần mềm thống kê đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉnh sửa, bổ sung nâng cấp nhiều lần và trong thời điểm hiện tại đang lấy ý kiến tham giam của các đơn vị trên toàn quốc để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và đầy đủ hơn nữa các chỉ tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo viện và yêu cầu đặt ra. Nhìn chung, hệ thống Thống kê trong ngành được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ các chỉ tiêu thống kê trong các giai đoạn tiến hành tố tụng, các khâu công tác nghiệp vụ của ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổng hợp, xây dựng, khai thác số liệu, ngày càng đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của ngành.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, công tác thống kê nghiệp vụ vẫn còn hạn chế, bất cập. Về cơ bản những kết quả đạt được còn chưa đáp ứng so với yêu cầu cải cách tư pháp. Nguyên nhân chính là do, một số cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thống kê nghiệp vụ, thiếu đôn đốc, kiểm tra sát sao; trình độ đội ngũ của cán bộ làm thống kê còn bất cập, đa số là trình độ Luật, ko có trình độ chuyên sâu về thống kê, cán bộ làm công tác thống kê chủ yếu và kiêm nhiệm...


Phòng TKTP&CNTT tham mưu giúp lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo hệ thống biểu mẫu thống kê

Từ những vấn đề nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê nghiệp vụ, cá nhân tôi xin trao đổi một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê như sau:

Một là, Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ toàn ngành trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê nghiệp vụ, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê và đội ngũ lãnh đạo quản lý. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, nhắc nhở kịp thời các cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ thống kê, báo cáo định kỳ.

Hai là, Chú trọng việc đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê, kiến thức lý luận, thực tiễn, nâng cao trình độ công nghệ thông tin và các kiến thức liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

Ba là, Có chính sách quy định cụ thể về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác Thống  kê nhằm động viên giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và nâng cao nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê.

Bốn là, Kịp thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng định kỳ, đột xuất, nhằm khuyến khích tạo động lực cho cán bộ thống kê nghiệp vụ và cán bộ chuyên môn.
Phạm Quang Huy - Trưởng Phòng TKTP&CNTT
Ảnh: Nguyễn Đạo Quyết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top