Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 418

   Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Thứ năm - 19/05/2022 08:48
 
Nhận thức sâu sắc sự cần thiết, tầm quan trọng của việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". VKSND huyện Yên Sơn thường xuyên tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan thực hiện văn bản của các cấp ủy Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Để chủ động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ VKSND huyện Yên Sơn đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai đến từng cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo; thường xuyên kiểm, quản lý, giám sát việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên (Định kỳ 6 tháng, 1 năm họp đánh giá kết quả phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết của chi bộ, cơ quan).
 
Lãnh đạo Cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai, phát động các phong trào thi đua: kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; Hưởng ứng cuộc vận động  xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới” và các đợt thi đua do ngành và địa phương phát động.
 
Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, Ban chấp hành Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan để kịp thời quán triệt và tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị từ đó cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên tự có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm đối với chức trách nhiệm vụ được giao. Hằng năm cá nhân có bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, tự liên hệ kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình với việc học tập và đề ra làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu của bản thân.
 
Hằng tháng đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những vấn đề cần thực hiện, sửa đổi, định kỳ tiến hành tự kiểm tra và xây dựng báo cáo theo kế hoạch của chi bộ, của  Huyện uỷ,  của ngành về việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ thường xuyên, xác định “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với xây dựng Nghị quyết chi bộ hằng tháng để thực hiện như: nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Hằng tháng nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra, đồng thời  làm cơ sở nhận xét đánh giá, phân loại chất lượng công lao động hằng tháng và phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.
 
Trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ kiểm sát: Qua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị đã tạo được những chuyển biến tích cực nâng cao nhận thức sâu sắc nội dung giá trị về tinh thần to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá trong tiến trình cải cách tư pháp về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên về nâng cao đạo đức cách mạng gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm với chức trách nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực với các phong trào thi đua yêu nước, gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng.
 
Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan VKSND huyện Yên Sơn có những biện pháp, cách làm cụ thể nhằm đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra. Cụ thể: Đơn vị ban hành được 01 kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự; xác định được 01 vụ án theo thủ tục rút gọn; 03 kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vực hình sự, dân sự; khâu công tác giải quyết vụ việc dân sự, công tác kiểm sát thi hành án chỉ tiêu kiến nghị đều vượt kế hoạch và các khâu công tác khác đều đạt (hoàn thành 52 chỉ tiêu đề ra, trong đó vượt 21 chỉ tiêu), những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành Chi bộ, cán bộ, đảng viên của VKSND huyện Yên Sơn trong năm qua.
 
Năm 2021, Chi bộ VKSND huyện Yên Sơn đạt "Trong sạch vững mạnh", 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 03 đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ); Về chính quyền: 100% cán bộ, kiểm sát viên đạt Lao động tiên tiến (trong đó có 01 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở), đơn vị đạt Tập thể lao động tiên tiến. Về các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt "Hoàn thành tốt". Trong các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, tập thể đơn vị luôn tích cực, hưởng ứng và nhiều cá nhân được khen thưởng.
 
Ngày 18/5/2022, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có Tập thể Chi bộ VKSND huyện Yên Sơn và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát Nguyễn Thị Tú Anh.
  
Nguyễn Thị Tú Anh - Viện trưởng VKSND huyện Yên Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top