Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2595

   Chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh Tuyên Quang “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Phát triển”, từng bước trưởng thành và ngày càng lớn mạnh.


Thứ hai - 11/01/2016 21:09
 
          Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đặc thù của những người đang làm công tác pháp luật, thực hiện chức năng nhiệm vụ về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chi hội đã thường xuyên bám sát quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, định hướng của Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia Việt Nam cũng như nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị về chuyên môn nghiệp vụ của hội viên. Hội viên Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là những cán bộ gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, có bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tiến bộ và đồng bộ phù hợp với yêu cầu hội nhập với thế giới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

          Đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang có 36 hội viên, đến nay đã có 44 hội viên. Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học 02 đồng chí, Đại học luật 40 đồng chí, Đại học khác 02 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân và Cao cấp 20 đồng chí; Trung cấp 17 đồng chí, có 42 hội viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 22 hội viên giữ chức vụ quản lý, trong đó Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 03 đồng chí; Trưởng, phó phòng 19 đồng chí, các hội viên đều làm công tác nghiệp vụ kiểm sát, luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức pháp luật nên thuận lợi cho lĩnh vực công tác hội.

Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

          Phát huy thế mạnh, sở trường của ngành trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, Chi hội đã tập trung vào thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu sau:

          Thứ nhất: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Chi hội coi trọng, thông qua công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử về hình sự, dân sự, thi hành án và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo... các Luật gia là Kiểm sát viên đã tích cực lồng ghép việc áp dụng, viện dẫn đúng căn cứ pháp luật với tích cực, chủ động trong tranh tụng công khai tại phiên tòa để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng xác định án trọng điểm, nổi cộm hoặc có tính chất thời sự được dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố xét xử nhanh, đưa các vụ án đi xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, qua đó định hướng dư luận, góp phần giáo dục và phòng ngừa chung bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

          Thứ hai: Về công tác tham gia xây dựng pháp luật, Chi hội đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành tham gia ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các Dự án luật (sửa đổi) như: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Bộ luật tố tụng hình sự; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Bộ luật tố tụng hành chính; Luật tiếp công dân; Luật đất đai; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí..., nhiều ý kiến tham gia đóng góp đã được Ban soạn thảo các dự án Luật sửa đổi, tiếp thu đưa vào nội dung của Luật.          

          Thứ ba: Công tác giám sát thi hành pháp luật là công tác gắn liền với chức năng nhiệm vụ của ngành. Thông qua các hoạt động chuyên môn, các hội viên luật gia ở từng khâu công tác nghiệp vụ kiểm sát đã nêu cao trách nhiệm trong việc phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại trong việc thực hiện và áp dụng pháp luật, qua đó tham mưu và đề xuất với Lãnh đạo Viện ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị vi phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa được tôn trọng, được các đơn vị có vi phạm chấp nhận khắc phục sửa chữa. Tham gia với đoàn kiểm tra, giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh; tham mưu với Lãnh đạo Viện trong việc xây dựng các Quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang với Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; với Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an và với Tòa án nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án hình sự, Trại tạm giam Công an tỉnh trong việc bảo đảm quyền con người, các quyền của công dân trong các hoạt động tư pháp; tạo ra cơ chế phối hợp thống nhất và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội trong các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho việc thi hành pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất ở địa phương.

          Thứ tư: Công tác rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật được các Luật gia kịp thời tổng hợp, báo cáo với đơn vị và cấp có thẩm quyền, Liên ngành Trung ương về những vấn đề bất cập trong việc xử lý các vụ án ma tuý, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu "băng nhóm xã hội đen"...; những kinh nghiệm hay khi điều tra, truy tố, xét xử những vụ án phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý có đông người tham gia; về thời hạn phục hồi điều tra; những vướng mắc trong việc xử lý những vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao; những bất cập khi làm thủ tục tuyên bố một người mất tích, vướng mắc trong việc xử lý, thi hành trách nhiệm dân sự khi không chứng minh được những khoản tiền vay của vợ hoặc chồng nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình trong Bộ luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình, những vướng mắc, bất cập trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự... để cấp có thẩm quyền giải đáp, hướng dẫn, thống nhất về nhận thức pháp luật, tránh bất đồng quan điểm giữa những người tham gia, tiến hành tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng, từ đó rút ngắn được thời gian giải quyết, xử lý triệt để vụ việc, bảo đảm thấu tình đạt lý, có căn cứ, đúng pháp luật.

          Bên cạnh đó, các Luật gia tích cực tham gia viết bài đăng tin trên trang điện tử của Ngành, tạp chí Kiểm sát về những vấn đề bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật để kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm xây dụng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

          Thứ năm: Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp, trong nhiệm kỳ, Chi hội Luật gia đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 56/CT-TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của Ban bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội Luật gia Việt Nam. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác Hội; Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ngành Kiểm sát.
Tham mưu cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm cải cách tư pháp ngành Kiểm sát Tuyên Quang giai đoạn 2011-2016. Thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ hội viên là cán bộ, kiểm sát viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên trong quá trình công tác.

          Những đóng góp to lớn của tập thể hội viên Chi hội Luật gia đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang và cấp có thẩm quyền ghi nhận: Trong nhiệm kỳ, Chi hội được các cấp Hội xét tặng Bằng khen và Giấy khen cho 05 lượt tập thể và 09 lượt hội viên đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội; 01 hội viên đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc"; 08 hội viên đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân"; 46 lượt  hội viên Luật gia đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở";  01 hội viên  đạt danh hiệu "Kiểm sát viên tiêu biểu"; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 hội viên; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen và Giấy khen cho 48 lượt tập thể và 128 lượt hội viên đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; 12 hội viên  được trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế...

          Tháng 01/2016, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, với  tinh thần “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Phát triển”. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Luật gia Ma Ngọc Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh; đồng chí Phùng Tiến Quân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm, Đại Hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 đồng chí.

          Thay mặt Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới, Luật gia Lưu Tiến Độ -  Chi hội trưởng đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Chi hội vững mạnh; các hội viên Luật gia không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu của ngành Kiểm sát cũng như nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.
         
                                              Bài: Nguyễn Xuân Hùng.
                                              Ảnh: Vũ Đình Long.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top