Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 965

   Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


Thứ bảy - 11/05/2019 10:40
           
          Nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong thực tiễn của cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ngày 10/5/2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ĐC Phùng Gia Tự - Đảng ủy viên báo cáo nội dung các Nghị quyết.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Gia Tự - Đảng ủy viên, Báo cáo viên đã quán triệt nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 (Hội nghị Trung ương 4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị Trung ương 6) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 (Hội nghị Trung ương 7) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị.

          Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã yêu cầu các chi bộ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII; rà soát điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động, Kế hoạch... của đơn vị nhằm tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt chuyên đề. Đối với các đảng viên và quần chúng, tiếp tục nghiên cứu nắm chắc nội dung cốt lõi của các nghị quyết để triển khai thực hiện và viết Bài thu hoạch cá nhân nêu rõ nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết; đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân.
 
Tin: Ngọc Anh.
Ảnh: Đình Long
.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết





 

Scroll to top