Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 294

   Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023


Chủ nhật - 18/06/2023 08:42
 
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Chương trình công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh. Ngày 15/6/2023, tại trụ sở VKSND tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023; đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh; đại diện các tổ chức đoàn thể VKSND tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

 
Quán triệt thực hiện chương trình, nội dung hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Đây là Hội nghị được Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng Đảng; là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp ủy, các Chi bộ trực thuộc, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận đề ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực; thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung của hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động; kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt tại cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã báo cáo tóm tắt đánh giá công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đề ra các giải pháp làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên; những biện pháp hiệu quả nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, tiếp tục chỉ đạo sát sao đội ngũ đảng viên thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các giải pháp tiếp tục thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các quy định về trách nhiệm nêu gương.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (1) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động; làm tốt công tác tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên mà trước hết là cấp ủy và người đứng đầu; chú trọng giáo dục, quản lý đảng viên; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể an toàn, vững mạnh; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đến đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ; tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành. (3) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. (4) Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.
 
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
  
Tin: Phùng  Gia Tự
Ảnh: Vũ Đình Long
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top