Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 874

   Đảng ủy Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Thứ tư - 27/01/2021 09:52
 
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 13/01/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 26/01/2021, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026 cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc phải có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Theo sự phân công của Đảng ủy, đồng chí Phùng Gia Tự - Đảng ủy viên đã quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt những nội dung cơ bản trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 

 
Đồng chí Phùng Gia Tự - Đảng ủy viên quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung công tác bầu cử
 
Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của từng đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ và trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn bầu người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
 

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp.
 
Vũ Đình Long - VKSND tỉnh Tuyên Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top