Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 274

   Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức HN “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chuyên đề năm 2022; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung TP của TBT Nguyễn Phú Trọng; TB kết quả HN lần thứ năm, BCHTW khóa XIII


Thứ sáu - 10/06/2022 15:26
 
Ngày 08/6/2022, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lưc, tự cường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng. Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ công chức người lao động trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh.
 

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh khai mạc Hội nghị
 
Hội nghị đã được xem Video của Tỉnh ủy Tuyên Quang phát hành Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày; Video nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng do Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày. Nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hùng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt thực hiện một số Nghị quyết của Đảng.  
 

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hùng đã nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu rộng hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất quan trọng, nội dung rất rộng lớn và phong phú, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc và khoa học. Thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian tới, các cấp ủy trong Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
Tin: Phùng Gia Tự
              Ảnh: Đỗ Mạnh Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top