Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 86

   Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Thứ sáu - 30/12/2022 02:07
 
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 12/12/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong 02 ngày (từ ngày 26 đến hết ngày 27/12/2022), Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân nhân dân tỉnh.

 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống.
 
Hội nghị đã được xem Video clip các chuyên đề do các Báo cáo viên Trung ương trình bày, gồm:
 
- Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022).
 
- Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022).
 
- Chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022).
 
- Chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022).
 
Kết luận Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu cấp ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục quán triệt thực hiện tại Chi bộ; mỗi đảng viên cần có những việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
  
 
Tin: Nguyễn Thúy Vân
Ảnh: Vũ Đình Long
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top