Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 151

   Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ 4, Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025


Thứ ba - 30/08/2022 10:39
 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy, Đảng quan tâm, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nhiều chuyên đề, bài viết trao đổi về nội dung này. Ngày 03/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Đề án số 16-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; ngày 10/9/2021, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 129-KH/BCSĐ ngày 26/10/2021 thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

 
Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện có 09 đảng viên chính thức, trong đó về chuyên môn nghiệp vụ: 01 đồng chí có trình độ Thạc sỹ luật, 08 đồng chí có trình độ Đại học luật; về lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 07 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 4 luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng đảng, trong đó có nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ  luôn xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; đồng thời thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.
 
Trong quá trình thực hiện, Chi bộ 4 có nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, đã khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt chi bộ, phát huy được tính dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chi bộ đã thực hiện tốt việc duy trì sinh hoạt nề nếp đúng thời gian quy định; nội dung sinh hoạt đã được Chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới, phong phú; thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề từng bước thể hiện tính khoa học. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn. Bên cạnh kết quả đạt được, trong sinh hoạt chi bộ còn bộc lộ một số hạn chế như: việc biểu dương đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phê bình đảng viên còn thiếu sót chưa thường xuyên; bố trí thời lượng cho việc kiểm điểm đánh giá công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng chưa thật sự phù hợp; việc tham gia ý kiến của một số đảng viên còn ít... Nguyên nhân, do trong các nhiệm kỳ vừa qua Chi ủy chi bộ có sự thay đổi về tổ chức, đồng chí Bí thư chi bộ mới chưa có kinh nghiệm nên việc việc triển khai một số nội dung sinh hoạt có cuộc họp còn lúng túng, chưa toàn diện; một số ít đảng viên chưa thực hiện hết nhiệm vụ của người đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.
 
Để khắc phục hạn chế trên và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới bên cạnh công tác giáo dục tư tưởng, Chi bộ 4 cần quan tâm thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể như sau:
 
Một là: Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư Trung ương khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Hai là: Trước khi sinh hoạt Chi ủy chi bộ cần rà soát, đánh giá đảng viên tại các đơn vị cấp phòng trong chi bộ, căn cứ khối lượng công việc thực hiện trong tháng, thành tích đạt được qua các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền; phản ánh, đánh giá và quyết định xử lý vi phạm bằng các hình thức (có thể là qua bình xét công lao động (công A, B, …) hằng tháng, yêu cầu kiểm điểm của cấp có thẩm quyền…) để trong buổi sinh hoạt chi bộ tiến hành biểu dương đối với đảng viên có thành tích qua đó khuyến khích đảng viên trong chi bộ quyết tâm phấn đấu, đạt thành tích cao hơn; phân tích, đánh giá vi phạm, hạn chế để đảng viên thấy được sai phạm của mình, qua đó có hướng khắc phục và tránh gặp phải trong thời gian tới.
 
Ba là: Chi ủy chi bộ cần đánh giá yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chung của toàn Ngành đối với chi bộ và các đơn vị trong chi bộ để đánh giá vấn đề nào cần phải tập trung chỉ đạo, kiểm điểm, vấn đề nào có thể thực hiện trong thời gian tới qua đó phân chia hợp lý thời lượng kiểm điểm, đánh giá về công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng đảm bảo đúng, đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.
 
Bốn là:Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí chủ trì việc kiểm điểm, đánh giá, thảo luận cần làm tốt hơn phương pháp gợi mở vấn đề, đi đúng vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và trách nhiệm của từng đảng viên; cấp ủy chi bộ cần làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến của mình, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, tham gia xây dựng Đảng.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới, Chi ủy chi bộ phân tích, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí đối với từng nhiệm vụ cụ thể đề ra để phân công thực hiện, trong đó ấn định thời gian và mức độ hoàn thành. Bên cạnh đó căn cứ nhiệm vụ chung của các đơn vị theo kế hoạch, chỉ tiêu của Ngành, chi bộ giao nhiệm vụ đối với từng đảng viên thực hiện theo quy định.

 
Năm là: Bám sát vào các quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên, Chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch giám sát theo từng quý đối với từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đảng viên tạo nguồn bổ sung Chi ủy chi bộ khi có sự điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Ngành.
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong nhiệm kỳ tới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên  trong Chi bộ 4 cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong sinh hoạt chi bộ.
 
Trần Thị Bích Hạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top