Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1721

   VKSND thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Thứ năm - 29/12/2016 23:21
         
         Thực hiện kế hoạch của Thành ủy Tuyên Quang về việc học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 29/12/2016, Chi bộ, cơ quan VKSND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đường - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Đường - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh nội dung trọng tâm của các Nghị quyết với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu của việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.

          Đồng chí Bàng Đức Hải, Chi ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND thành phố trình bày dự thảo chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết.

          Sau khi nghe quán triệt Nghị quyết; dự thảo chương trình hành động của Chi bộ VKSND thành phố, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của Chi bộ thực hiện các Nghị quyết.

          Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đường đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Chi ủy bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình hành động của Chi bộ, gắn nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, từng năm và trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan, đoàn thể; yêu cầu cán bộ, đảng viên viết thu hoạch thể hiện sự tiếp thu, nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân.

          Hội nghị cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được các đảng viên, cán bộ tiếp thu hiệu quả các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

 
                                                                                                            Lương Minh Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top