Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của VKSND tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: Nhằm thực hiện có hiệu quả một trong những mục tiêu chính của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 là “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật”.

 Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Xuân Hùng chủ trì hội nghị

Nhìn nhận về những vấn đề chỉ ra trong thực tiễn hoạt động, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang đề nghị, cá nhân các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cấp phòng, VKSND cấp huyện, cán bộ, Kiểm sát viên bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác của VKSND tỉnh, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch công tác cá nhân liên quan đến công việc của mình. Kế hoạch cá nhân của các cán bộ, Kiểm sát viên do thủ trưởng đơn vị trực tiếp duyệt và kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên và được gửi về Phòng 15 và Thanh tra VKSND tỉnh để theo dõi thực hiện và thanh tra theo quy định.

Tiếp tục thực hiện chủ trương rà soát, cử Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm nghiệp vụ theo dõi, hướng dẫn công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, từ 35 tuổi trở xuống theo hình thức "cầm tay chỉ việc" để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Viện trưởng Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Cáo trạng, Luận tội theo nội dung vụ án hình sự cụ thể nhằm đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực sở trường của từng đồng chí để có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ cho phù hợp (đã tổ chức thi ngày 28/6/2019).

Toàn cảnh hội nghị 

Nói về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong tình hình mới, Viện trưởng Nguyễn Xuân Hùng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chú ý phát hiện cán bộ trẻ có năng lực để có kế hoạch luân chuyển đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có chất lượng. Tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giao ban hằng tuần trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến các điểm cầu VKSND huyện, thành phố và giao ban trực tuyến công tác tháng luân phiên tại VKSND cấp huyện, theo đó trước khi giao ban tháng, các đồng chí Trưởng phòng thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kết quả và tham mưu tại Hội nghị. Trong kỳ báo cáo đã tổ chức 14 Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tuần, tháng, quý để kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động kiểm sát.

Bám sát, thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch của VKSND tỉnh Tuyên Quang về công tác năm 2019; Kế hoạch về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2019.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của các Bộ luật, Luật và Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Tăng cường thanh tra đột xuất về nghiệp vụ, công vụ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị khi thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và phát sinh tiêu cực. Phân công Kiểm sát viên tham gia và trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung bị can trước khi phê chuẩn khởi tố bị can, trước khi kết thúc điều tra vụ án, trước khi báo cáo truy tố và thực hiện phúc cung đối với những trường hợp phức tạp, khiếu kiện, kêu oan./.