Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 467

   Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại


Thứ tư - 21/09/2022 09:06
 
Tiếp công dân là công việc ban đầu và có mối quan hệ chặt chẽ với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tuyên Quang xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên lâu dài, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều phải được xem xét, giải quyết dứt điểm, với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định pháp luật.

 
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trong thời gian qua Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật; đưa công tác tiếp công dân vào chương trình, kế hoạch của đơn vị; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.
 
Ngay từ đầu năm 2022, đã tổ chức tập huấn, triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong Ngành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các nội dung về khiếu nại tố cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Chỉ thị số 04/CT-VKSTC  ngày 28/7/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao).
 
Chú trọng đầu tư, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật. Phân công một đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách đơn vị Thanh tra - Khiếu tố, có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tham mưu thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Chủ trì xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện KSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Tuyên Quang về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Bố trí phòng tiếp công dân ngay cổng ra vào Cơ quan, tại vị trí thuận lợi để công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh dễ nhận biết. Tại phòng tiếp công dân của đơn vị được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân; niêm yết Nội quy tiếp công dân đầy đủ; Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Viện KSND tỉnh được niêm yết tại sảnh cơ quan để dễ quan sát, thuận tiện cho công dân liên hệ, có hòm góp ý, thư tố giác tội phạm ngay trước cửa phòng tiếp công dân.
 
Thường xuyên nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; bảo đảm số ngày tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của Ngành; gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; quan tâm tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên về kỹ năng tiếp công dân, nhất là đối với cán bộ, Kiểm sát viên chuyên trách làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Trong thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Viện KSND tỉnh đã thực hiện tiếp 50 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh và tố giác tội phạm (năm 2021 tiếp 16 lượt); trong đó Lãnh đạo Viện tiếp 11 lượt (năm 2021 Lãnh đạo Viện tiếp 01 lượt). Công dân đến Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cơ bản để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh hoặc hoặc gửi đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị với nội dung chủ yếu là không nhất trí với việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện; không nhất trí với việc giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cấp huyện; khiếu nại các quyết định, hành vi của Thẩm phán toà án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh trong quá trình giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính.
 
Đặc biệt có công dân sau khi nhận được quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền (quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo…) nhưng không nhất trí với việc giải quyết, trong một thời gian dài, tiếp tục đến Viện kiểm sát hoặc viết đơn đề nghị, phản ánh nhiều lần gửi đến các cơ quan, các ngành ở Trung ương, địa phương mà không cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ mới. Theo quy định của pháp luật những đơn này thuộc diện lưu đơn. Nhưng Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân 02 lượt (năm 2021 không tổ chức đối thoại) để giải thích những thắc mắc, những nội dung công dân đề nghị, phản ánh, thuyết phục công dân chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ, được công dân đồng tình và hạn chế việc đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.
 
Quá trình tiếp công dân Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung trình bày của của mỗi công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; quan tâm, giải thích đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân trong khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; về trình tự thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, về giải quyết vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; về trình tự giải quyết vụ, việc dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự… hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời giải thích rõ với công dân về chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND, đối với những vụ việc thuộc trách nhiệm của Ngành, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Viện KSND cấp huyện giải quyết hoặc thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh phân công Kiểm sát viên nghiên cứu, thu thập thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động tố tụng và các đơn khiếu nại, tố cáo khác. Kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
 
Chỉ đạo sát sao đơn vị Thanh tra - khiếu tố trong việc phân loại, ghi sổ tiếp công dân theo quy định, khi công dân đến trụ sở Viện kiểm sát khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Kiểm sát viên được phân công tiếp công dân phải xem xét nội dung công dân đề nghị giải quyết, ghi vào sổ tiếp công dân, nhận đơn (nếu có) hướng dẫn, giải thích cho công dân khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền; những khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của Viện kiểm sát tỉnh thì tiếp nhận đơn sau đó phối hợp với các phòng nghiệp vụ xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác tiếp công dân; kịp thời chấn chỉnh tác phong, thái độ, văn hoá ứng xử tiếp công dân của cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ chưa đảm bảo. Thông qua công tác tiếp công dân kết hợp tuyên truyền pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm giúp cho công dân thông hiểu để thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
Với việc chú trọng tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng với việc thực hiện tốt các khâu công tác khác, trong thời gian qua Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Viện trưởng Viện KSND tối cao khen thưởng, góp phần lớn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
 
 
                                                    Đào Thị Hảo - (TT-KT, Viện KSND tỉnh)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top