Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1792

   Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Tuyên Quang tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021


Thứ ba - 06/07/2021 11:32
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, ngày 08/01/2021 VKSND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-VKS-VP về công tác năm 2021, trong đó ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ “Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, nhất là các chỉ tiêu mới nhằm tăng cường trách nhiệm và khẳng định vai trò của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong thực thi pháp luật” là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để tổ chức thực hiện. 

 
1. Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
 
 Ngày 25/02/2021, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh xây dựng Chương trình số 13-CTr/BCSĐ để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. VKSND tỉnh đã xây dựng Phụ lục chỉ tiêu cơ bản công tác nghiệp vụ năm 2021 ban hành kèm theo Kế hoạch công tác năm 2021, trong đó có 31/130 chỉ tiêu yêu cầu cao hơn so với yêu cầu trong Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020) để VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang phấn đấu nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Phân công Văn phòng tổng hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị và báo cáo tại các Hội nghị giao ban công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.
 
2. Về kết quả thực hiện chỉ tiêu
 
Theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành, VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang có 130 chỉ tiêu, kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau: 
 
- Có 108 chỉ tiêu đơn vị thực hiện vượt, đạt và đang thực hiện đúng tiến độ đề ra (trong đó có 15 chỉ tiêu vượt); có 04 chỉ tiêu chậm tiến độ (là các chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và cơ quan Thi hành án dân sự, ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật án dân sự, hành chính); 04 chỉ tiêu chưa đạt (là những chỉ tiêu liên quan đến việc Tòa án cấp phúc thẩm sửa 03 vụ án có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát nhưng VKSND hai cấp chưa ban hành được kháng nghị) và 14 chỉ tiêu không phát sinh (là các chỉ tiêu về Ban hành yêu cầu hoặc tự ra quyết định xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trực tiếp thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; yêu cầu hoặc trực tiếp khởi tố vụ án, bị can; yêu cầu hoặc tự ban hành quyết định giải quyết vụ án tạm đình chỉ; quyết định áp dụng thủ tục rút gọn; phát hiện và yêu cầu, xử lý các trường hợp quá hạn tạm giam, giam không có căn cứ, trái pháp luật; ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thi hành án hành chính; quyết định kháng nghị phúc thẩm trong công tác kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động...).
 
- Tổng hợp tất cả các khâu công tác kiểm sát: Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 45 cuộc; qua công tác trực tiếp kiểm sát và kiểm sát thường kỳ đã ban hành 01 kháng nghị, 97 kiến nghị và 19 thông báo rút kinh nghiệm chung (tăng 25 kiến nghị, tăng 07 thông báo rút kinh nghiệm so với cùng kỳ năm 2020). Cụ thể: Công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trực tiếp kiểm sát 02 cuộc, ban hành 14 kiến nghị. Công tác kiểm sát điều tra án hình sự đã ban hành 09 kiến nghị. Công tác kiểm sát xét xử án hình sự đã ban hành 14 kiến nghị. Viện kiểm sát ban hành 13 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, 10 thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình sự. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trực tiếp kiểm sát 41 cuộc, ban hành 01 kháng nghị, 20 kiến nghị và 02 thông báo rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính đã ban hành 14 kiến nghị vi phạm, 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và 03 thông báo rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát Thi hành án dân sự ban hành 10 kiến nghị và 02 thông báo rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trực tiếp kiểm sát 02 cuộc, ban hành 02 kiến nghị và 02 thông báo rút kinh nghiệm.
 
3. Nhận xét, đánh giá chung
 
VKSND tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã xác định từ đầu năm 2021, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt và đúng tiến độ, có một số chỉ tiêu vượt, tuy nhiên vẫn còn có một số chỉ tiêu chưa đạt và chậm tiến độ so với kế hoạch công tác năm đề ra. Nguyên nhân một phần do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều cuộc trực tiếp kiểm sát, cuộc thanh tra, kiểm tra phải tạm dừng do thực hiện việc hạn chế tập trung đông người.... Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị có lúc, có việc chưa được sát sao kịp thời; còn có công chức, Kiểm sát viên chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia giải quyết công việc. Tuy nhiên, vì đây là kết quả kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 nên việc đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu chỉ mang tính chất tương đối, có nhiều chỉ tiêu 01 năm thực hiện có 01 lần nên nhiều đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện vào 6 tháng cuối năm. 
 
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Kiểm sát Tuyên Quang tổ chức ngày 02/7/2021, sau khi đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Lãnh đạo VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao:
 
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định. Bám sát, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 506/KH-VKS ngày 17/4/2020 của VKSND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 17/11/2019 của Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch về công tác năm 2021 của VKSND tỉnh Tuyên Quang và Phụ lục chỉ tiêu cơ bản công tác nghiệp vụ ban hành kèm theo Kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà đơn vị đã lựa chọn.
 
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong công tác giải quyết án hình sự; tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và phát sinh tiêu cực. Phân công Kiểm sát viên trực tiếp hỏi cung bị can trong các trường hợp bị can kêu oan, bị can khiếu nại hoạt động điều tra, có căn cứ xác định việc điều tra có vi phạm pháp luật, lời khai của bị can trước sau không thống nhất...
 
- VKSND tỉnh tăng cường kiểm tra nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với giải đáp vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện. Lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị khi thực thi nhiệm vụ.
 
- Triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, thông báo, chỉ dẫn nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm kỹ năng về nghiên cứu hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát; thông báo kịp thời các vụ án hình sự, dân sự bị cấp phúc thẩm hủy, sửa đến VKSND các huyện, thành phố để tổ chức rút kinh nghiệm chung.
 
- Tăng cường công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; tiến hành thực hiện ngay các chỉ tiêu nghiệp vụ, không để dồn vào cuối năm công tác.
 
- Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, tranh thủ thời điểm dịch bệnh Covid-19 ổn định trên địa bàn, tổ chức các cuộc trực tiếp kiểm sát, thanh tra, kiểm tra để hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch. Tập trung nghiên cứu thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án và thực hiện các vụ án theo thủ tục rút gọn khi đủ điều kiện; thi đua“Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang chủ động, sáng tạo, thi đua giỏi, về đích sớm” phấn đấu năm 2021 Ngành kiểm sát Tuyên Quang hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch công tác đề ra./.
 
Văn phòng tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top