Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 265

   Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự năm 2022


Thứ ba - 25/10/2022 15:14
 
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022; Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC ngày 10/01/2022 của Vụ 7, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 04/01/2022 về công tác của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Ngay từ đầu năm Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang (Phòng 7) ban hành Chương trình số 32/CTr-VKS-P7 ngày 10/01/2022 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2022 để tổ chức thực hiện trong đó có nội dung trọng tâm “Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự”.  

 
Theo khoản 1, Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: "Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm" và khoản 5 Điều 19, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 quy định: “Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”. Như vậy kháng nghị phúc thẩm án hình sự là quyền năng pháp lý của Viện KSND trong tố tụng hình sự nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm. Nhận thức sâu sắc các quy định trên và để khắc phục những hạn chế năm 2021 trong việc phát hiện vi phạm nghiêm trọng và ban hành kháng nghị. Thực hiện Chương trình công tác và nội dung trọng tâm của phòng năm 2022, Phòng 7 đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; mỗi cán bộ, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch công tác cá nhân đề ra giải phát nhằm thực hiện tốt nội dung trọng tâm đã xác định. Yêu cầu tập thể phòng luôn quan tâm, coi trọng công tác kháng nghị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; Kiểm sát viên được phân công thực thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự phải nghiên cứu và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/2008/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự”; bám sát Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; Kiểm sát 100% bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện chuyển đến. Phải kiểm sát chặt chẽ tất cả nội dung của bản án, quyết định; phải đọc và nghiên cứu kỹ, đối chiếu với từng nội dung, điều luật để phát hiện vi phạm, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện phụ trách về đường lối xử lý.
 
Qua kết quả công tác từ ngày 01/12/2021 đến nay, Phòng 7 đã kiểm sát 550 bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện. Thông qua công tác kiểm sát bản án, quyết định đơn vị đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Tòa án cấp huyện trong việc ban hành bản án, quyết định hình sự, như: Bản án hình sự sơ thẩm tuyên về biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với bị cáo và án phí sơ thẩm không đúng quy định; ghi không chính xác phần nội dung vụ án và phần nhận định của Tòa án, không áp dụng đầy đủ điểm của khoản điều luật và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; áp dụng không đúng điểm, khoản của điều luật dẫn đến mức án xử phạt đối với bị cáo là không phù hợp… Qua đó thực hiện quyền kháng nghị yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo thủ tục phúc thẩm để khắc phục theo đúng quy định pháp luật các vi phạm phạm pháp luật nghiêm trọng. Phòng 7 đã tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành 03 kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện, kết quả đã được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận (đạt 100%).
 
Từ kết quả công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự nêu trên đã khẳng định vai trò của Phòng 7 trong kiểm sát xét xử vụ án hình sự, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh và đồng thời để khắc phục những hạn chế năm 2021 (không phát hiện được vi phạm nghiêm trọng, không ban hành kháng nghị) góp phần cùng toàn ngành Kiểm sát Tuyên Quang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ công tác năm 2022.  
 
Để thực hiện có hiệu quả chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân, và  nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự trong thời gian tới, Phòng 7 đã đề ra một số giải pháp cần tiếp tục thực hiện như sau:
 
Thứ nhất: Mỗi Kiểm sát viên chủ động, thường xuyên nghiên cứu kỹ các Thông báo rút kinh nghiệm, không chỉ riêng các loại thông báo về án hình sự mà cả dân sự, hành chính của Viện kiểm sát cấp trên, qua đó để học tập nhận diện được các dạng vi phạm, những căn cứ kháng nghị trong các vụ án xảy ra tương tự, đồng thời phải không ngừng tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiên cứu vận dụng và áp dụng các văn bản, hướng dẫn trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, cập nhật kịp thời các luật mới và luật sửa đổi bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.
 
Thứ hai: Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân Kiểm sát viên đã được phân công nhiệm vụ từ đầu năm công tác, phụ trách theo dõi, kiểm sát bản án sơ thẩm đối với từng đơn vị cấp huyện, thành phố.
 
Thứ ba: Khi nghiên cứu phát hiện bản án có dấu hiệu vi phạm, lãnh đạo phòng, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ thống nhất quan điểm trong việc áp dụng pháp luật.
 
Khẩn trương yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố chuyển ngay hồ sơ kiểm sát để Phòng 7 nghiên cứu, nhằm củng cố tính có căn cứ đối với những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trước khi ra yêu cầu Toà án cấp sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án để nghiên cứu.
 
Báo cáo đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền.
 
Trong thời gian tới tập thể Phòng 7 tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trên trong công tác kiểm sát xét xử vụ án hình sự và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự” đã đề ra, nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần cùng ngành Kiểm sát Tuyên Quang hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nâng cao vị thế của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Trần Đức Hiệp - P7 VKSND Tỉnh Tuyên Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top