Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 102

   Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Tuyên Quang hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra


Thứ hai - 20/02/2023 16:22
 
Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Tuyên Quang có 61 đoàn viên, trong đó 29 đoàn viên là nữ, 31 đoàn viên là nam; 51 đoàn viên là công chức, 10 đoàn viên là người lao động.

 
Đoàn viên Công đoàn Viện KSND tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt bản chất cách mạng của giai cấp công nhân và truyền thống đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong công việc và lối sống, luôn tin tưởng vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành sự phân công của tổ chức, cơ quan; tích cực học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Luôn nêu cao vai trò, ý thức, trách nhiệm nêu gương của người công chức trong chấp hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong việc xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.
 
Hằng năm, Ban Chấp hành đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, người lao động; phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức một số hoạt động chung của  các đoàn thể; xây dựng quy chế hoạt động; tham gia thành viên các Hội đồng thi đua khen thưởng, xét nâng lương, nâng ngạch; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp trong cơ quan.  
 
Công đoàn làm tốt việc thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất đến công chức, người lao động, gia đình, thân nhân đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn, khi có việc hiếu, việc hỷ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của đất nước; thăm hỏi các đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19; tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu học sinh là con công chức, người lao động có thành tích cao trong học tập, nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu.  
 
Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện đã đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đoàn viên, con của đoàn viên mắc bệnh nặng tổng số tiền 4.000.000 đồng; ủng hộ các Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ vì trẻ thơ”, Chương trình "Áo ấm mùa đông", Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Thu hút sự hưởng ứng, đóng góp của đông đảo đoàn viên, công chức, người lao động tham gia, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.
 
Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau học tập, đã triển khai cho 100% đoàn viên thực hiện viết bài thu hoạch; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm công chức, người lao động trong chấp hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa; tích cực ứng dụng công nghệ số, internet, mạng xã hội trong truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ với đoàn viên, công chức, người lao động.  
 
Hằng năm, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua, triển khai Kế hoạch Thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phát động Phong trào thi đua “Công đoàn với trụ sở Xanh - Sạch - Đẹp; Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”; qua thi đua công chức, người lao động đã xây dựng được tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, thực hiện văn minh công sở. Hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” Công đoàn Viện KSND tỉnh đã vận động 100% đoàn viên ủng hộ, góp phần hỗ trợ triển khai việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.   
 
Ban Chấp hành chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nội dung: Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” và thực hiện các nội dung Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liên chính, sáng tạo"... Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây cầu trên đường giao thông nông thôn.
 
Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp 07 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan tổ chức cho đoàn viên, công chức, người lao động tham gia hoạt động với nhân dân theo Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Kết quả, tham gia lao động với nhân dân tại các xã Sinh Long, Khau Tinh, huyện Na Hang; tặng 81 chăn ấm (trị giá 16.030.000 đồng), hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh 5.000.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa điểm Trường Mầm non thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long 5.000.000 đồng; tặng 10.000.000 đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn bản và công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Khau Tinh và xã Sinh Long; tổ chức tặng quà cho 03 hộ dân tại thôn Phiêng Ngàm, Phiêng Thốc, Lũng Khiêng, xã Sinh Long trị giá 12.000.000 đồng…
 
Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của nữ công, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ công. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 26/8; vận động 100% nữ công chức, người lao động mặc Áo dài hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 50 lượt chị em với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cho nữ công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam.  
 
Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được duy trì có nền nếp thu hút được đông đảo nữ công hưởng ứng tham gia, hằng năm 100% nữ công đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".  
 
Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chung còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, đoàn viên, công chức, người lao động Công đoàn Viện KSND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. Hoạt động công đoàn đã bám sát các chương trình, nhiệm vụ của cơ quan; công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng; công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, người lao động được quan tâm kịp thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Công chức, người lao động đã thực sự nỗ lực vươn lên, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định vị thế, trách nhiệm, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan.
 
Trong nhiệm kỳ tới, với vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn là trung tâm tập hợp đoàn kết, giáo dục công chức, người lao động; là sợi dây nối liền Đảng với quần chúng, là người cộng tác đắc lực của Nhà nước, phương hướng chung là nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chủ động tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện cơ chế giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
                                          Trần Công Bình - Phòng 9 Viện KSND tỉnh.
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top