Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 239

   Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang


Thứ năm - 23/02/2023 03:19
 
Công tác tuyên truyền có vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong nâng cao nhận thức, vị thế của Ngành. Trong thời gian qua Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt Tổ tuyên truyền đã thường xuyên quan tâm đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền như phối hợp với báo Bảo vệ pháp luật, báo Tuyên Quang, Tạp chí Kiểm sát, trang tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trang tin điện tử Viện KSND tối cao đăng tải, đăng tải lại những thông tin, những hoạt động nổi trội của ngành Kiểm sát Tuyên Quang; tuyên truyền qua các Hội thi báo cáo viên giỏi của tỉnh, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao do cấp trên phát động và đặc biệt thường xuyên đăng tải những tin, bài viết của cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp liên quan đến hoạt động của Ngành, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, cũng như của nhân dân về ngành Kiểm sát nói chung, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát Tuyên Quang còn có những hạn chế nhất định như nội dung đưa tin và bài viết chưa phong phú (chưa có nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt; giới thiệu hình ảnh về người cán bộ kiểm sát; về lịch sử của Ngành, của từng đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế, quy định của Ngành…); có tin, bài chưa có sự đổi mới, còn dập khuân đối với nhiều tin, bài cùng nội dung; tin, bài khi tham khảo không có sự chỉnh sửa cho phù hợp và trên thực tế việc viết tin, bài chỉ tập trung vào một số bộ phận cán bộ, công chức tích cực nên trách nhiệm xây dựng trong công tác tuyên truyền chưa đều khắp.
 
Nguyên nhân do thành viên tổ tuyên truyền (các đ/c Viện trưởng Viện KSND cấp huyện và trưởng các đơn vị cấp phòng) chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tuyên truyền đến cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, chưa đầu tư nghiên cứu, phát hiện hay chủ động yêu cầu; một số bộ phận cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi công tác tuyên truyền là của người khác, không phải phần việc theo nhiệm vụ được giao của mình…Để làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên Tổ tuyên truyền Viện KSND tỉnh cần thực hiện những giải pháp, cụ thể như sau:
 
Một là: Thành viên tổ tuyên truyền thường xuyên quan tâm quán triệt về trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, trong đó nhấn mạnh mọi cá nhân đều phải có nghĩa vụ tuyên truyền về hình ảnh, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nói chung và Viện KSND tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
 
Hai là: Thành viên tổ tuyên truyền chủ động giao nhiệm vụ cụ thể, ấn định thời gian hoàn thành trong công tác tuyên truyền, viết tin, bài đối với tất cả cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, qua đó sàng lọc những tin, bài nổi trội đề nghị tổ tuyên truyền đăng tải lên trang tin điện tử Viện KSND tỉnh, phối hợp các đơn vị khác có liên quan đăng tải, đăng tải lại thông tin, qua đó nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ, công chức của đơn vị.
 
Ba là: Để phong phú nội dung tuyên truyền bên cạnh tuyên truyền về những hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Tổ tuyên truyền cần xây dựng kế hoạch theo từng quý, từng năm đi vào vấn đề, nội dung và đối tượng cụ thể (như yêu cầu các đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng hình ảnh cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị; ấn định thời gian các đơn vị rà soát, viết bài về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị; những vấn đề còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ…), thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức viết bài đăng lên trang tin điện tử của Ngành, phối hợp với báo bảo vệ pháp luật, tạp chí Kiểm sát, báo Tuyên Quang đăng tải bằng nhiều hình thức khác nhau.
 
Bốn là: Gắn nhiệm vụ công tác tuyên truyền với đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, trong đó coi việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền (số lượng tin, bài viết cụ thể được đăng tải) là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi cán bộ, công chức đó không đáp ứng được các tiêu chí điểm cộng trong khi chất lượng công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời không công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trong năm khi cán bộ, công chức không có bài viết được đăng tải.
 
Năm là: Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh cho cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp và kỹ năng biên tập, biên soạn tin, bài cho thành viên tổ tuyên truyền qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Ngành.

Sáu là: Có cơ chế khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức tích cực làm tốt công tác viết tin, bài đồng thời tăng kinh phí, chế độ tiền nhận bút qua đó tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền.

 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát Tuyên Quang trong năm 2023 và những năm tiếp theo bên cạnh sự phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Tổ tuyên truyền, của từng cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp, Tổ tuyên truyền Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
 
                                                              Trần Thị Bích Hạnh - P15
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top