Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 84

   Phòng 15, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ


Thứ năm - 23/02/2023 15:16
 
Công tác tổ chức cán bộ là khâu quan trọng, có tính chất then chốt trong bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ sẽ giúp ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện yên tâm công tác phấn đấu vì mục đích chung; công tác tổ chức cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, phòng 15, Viện KSND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành Kiểm sát nhân dân cũng như đảm bảo tốt chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Tuyên Quang. Trong các năm 2020, 2021, 2022 phòng 15 đã tham mưu công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý và chức danh tư pháp; công tác nâng lương, thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, người lao động. Các kết quả đạt được đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện ghi nhận và nhận xét, đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liên tục (trong đó năm 2022 Viện KSND tối cao tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối). Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện công tác tham mưu vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót như: Chưa kịp thời rà soát các trường hợp đến thời gian bổ nhiệm lại chức vụ, chức danh tư pháp dẫn đến khi thực hiện quy trình bị hạn chế về mặt thời gian và chất lượng hồ sơ xây dựng chưa cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng có trường hợp một công chức được cử đi bồi dưỡng cùng một nội dung trong khoảng thời gian ngắn; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ còn để xảy ra thiếu sót (về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn)... Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chính là do chất lượng công tác tham mưu của công chức được phân công phụ trách từng khâu công tác chưa cao, chưa kịp thời rà soát, còn chủ quan cũng như chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 
Từ nhiều những hạn chế, thiếu sót nêu trên và để thực hiện tốt hơn nữa tham mưu lãnh đạo Viện trong công tác tổ chức cán bộ, ngay từ đầu năm 2023 lãnh đạo phòng 15 đã đưa ra những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này và yêu cầu công chức trong phòng nghiêm túc thực hiện cụ thể:
 
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi công chức trong phòng xây dựng kế hoạch học tập trong đó lựa chọn công việc cụ thể trong năm công tác phải thực hiện và đề ra giải pháp, tránh chung chung đưa ra tập thể tham gia ý kiến để tổ chức thực hiện.
 
Từng công chức trong phòng xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, xác định những công việc phải thực hiện trong năm theo từng khâu công tác phụ trách, trong đó ấn định từng mốc thời gian cụ thể và báo cáo lãnh đạo phòng trong tháng 02 năm 2023 quản lý chung, đó là: Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại yêu cầu công chức được phân công phụ trách thực hiện rà soát ngay các trường hợp bổ nhiệm lại trong năm, thời gian tham mưu báo cáo lãnh đạo phòng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện và Ủy ban kiểm sát để thực hiện quy trình theo quy định tại Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành kiểm sát nhân dân; trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ yêu cầu trên cơ sở kế hoạch của Viện KSND tối cao và chương trình công tác của Viện KSND tỉnh, tiến hành rà soát tất cả các trường hợp đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo không trùng lặp so với năm trước đó; tham mưu xây dựng kế hoạch tự đào tạo của Viện KSND tỉnh xác định nhiệm vụ cụ thể của phòng và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, ấn định thời gian để chủ động thực hiện, tránh bị dồn về thời điểm cuối năm; tham mưu lãnh đạo Viện tổ chức các kỳ thi nghiệp vụ, thi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp...; rà soát tất cả các trường hợp nâng lương thường xuyên, nâng lương vượt khung và thâm niên nghề, đồng thời phối  hợp với văn phòng tổng hợp (bộ phận thi đua, khen thưởng) kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp nâng lương trước thời hạn; thời gian thực hiện thông báo nghỉ hưu và ra quyết định nghỉ hưu đối với công chức... qua đó tránh sai sót, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ.
 
Để đảm bảo công tác quản lý hồ sơ cán bộ khoa học, thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình tra cứu, thực hiện nhiệm vụ tập thể phòng 15 tập trung rà soát, sắp xếp lại hồ sơ cán bộ theo từng nhóm tài liệu theo trình tự thời gian, có đánh số bút lục kèm bảng kê chi tiết, thực hiện hoàn thành trong tháng 4 năm 2023, đồng thời cập nhật thường xuyên khi có những phát sinh mới. Đối với hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại yêu cầu ngay sau khi hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền công chức được giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp thứ tự theo quy chế và đánh số bút lục, bảng kê theo quy định.
 
Có thể thấy việc đưa ra những giải pháp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu nêu trên đã thể hiện sự quyết tâm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong những năm qua của lãnh đạo phòng 15 qua đó công chức được giao nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện, Ban cán sự đảng, Ủy ban kiểm sát thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động góp phần yên tâm công tác, xây dựng ngành kiểm sát Tuyên Quang vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.
 
                                                                                Hoàng Tiến Tùng - P15
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top