Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật » Tin địa phương

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1280

   Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang


Thứ năm - 03/05/2018 09:04
 

      I. THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH TUYÊN QUANG
     Năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Để tăng cường công tác vận động công nhân lao động cũng như xây dựng Hội Công nhân cứu quốc, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thành lập Ban Công vận do đồng chí Lê Quang Tuệ làm Trưởng ban. Ban Công vận có nhiệm vụ chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập Liên hiệp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang. Ban Công vận đã thành lập nhiều Công đoàn cơ sở ở các ngành quân giới, tài chính, kết nạp được hàng trăm đoàn viên là công nhân lao động. Trong những tháng cuối năm 1946, phong trào công nhân, công đoàn Tuyên Quang đã có những bước phát triển quan trọng, nhiều công đoàn cơ sở được thành lập ở một số ngành góp phần đưa lực lượng đoàn viên phát triển. Đến tháng 12/1946, tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã có số lượng đoàn viên hơn 2.000 người, sinh hoạt trong nhiều công đoàn cơ sở.
      Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể, đến giữa năm 1947, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh Tuyên Quang và cử đồng chí Lê Quang Tuệ - Trưởng Ban Công vận Tỉnh ủy làm Chánh Thư ký; đồng chí Trần Văn Tuynh làm Phó Thư ký và đồng chí Vũ Bá Ngần làm ủy viên thường trực. 
     Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn lâm thời căn cứ vào tình hình thực tế đã xác định nhiệm vụ của phong trào công nhân, công đoàn trong thời kỳ này là: Đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, trọng tâm là "Thi đua kháng chiến kiến quốc", góp phần xây dựng và củng cố hậu phương, bảo vệ an toàn các cơ quan trung ương, góp phần ổn định sản xuất của các nhà máy xí nghiệp, nhất là các xưởng sản xuất vũ khí; Xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn tỉnh, phát triển lực lượng đoàn viên ở cơ sở; Phát triển lực lượng tự vệ, chuẩn bị chiến đấu chống quân Pháp đánh lên Tuyên Quang.
     Việc thành lập Liên hiệp Công đoàn lâm thời đã đánh dấu một bước quan trọng trong phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh.

     II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TUYÊN QUANG
     Từ khi thành lập (năm 1947) đến nay, Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã trải qua 15 kỳ Đại hội.
     1. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23/6/1950 tại huyện Chiêm Hóa. Về dự đại hội có 45 đại biểu đại diện cho gần 10.000 công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn. 
Đại hội đã tổng kết và rút ra các bài học kinh nghiệm về phong trào thi đua ái quốc trong công nhân, lao động; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn là: xây dựng Tuyên Quang thành hậu phương vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tròn trách nhiệm là lực lượng chủ lực của mặt trận Việt minh, mặt trận Liên việt; Tăng cường sự phối hợp hoạt động với các tổ chức quần chúng.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thế Dương được bầu làm Chánh Thư ký, đồng chí Trần Đức Việt được bầu làm Phó Thư ký.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang (tháng 6 năm 1951)


     2. Đại hội lần thứ II được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24/01/1957 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 125 đại biểu đại diện cho gần 14.000 công nhân, lao động. 
     Đại hội đã đề ra chương trình, nội dung và mục tiêu hoạt động Công đoàn là: Cải tiến và tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất và yêu cầu về quản lý kinh doanh trong từng ngành.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, Thường trực gồm 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh được bầu làm Chánh Thư ký, đồng chí Ngô Trọng Toàn được bầu làm Phó Thư ký.
     3. Đại hội lần thứ III được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/11/1959 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 135 đại biểu đại diện cho gần 15.000 CNVCLĐ toàn tỉnh. 
     Đại hội đã quán triệt nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn là: "Tăng cường đoàn kết, ra sức học tập nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm là chủ nhân đất nước, đẩy mạnh thi đua hoàn thành kế hoạch 3 năm, cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, đồng thời phải đẩy mạnh đấu tranh thực hiện quan hệ bình thường Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành thống nhất nước nhà".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Lương Quang Mai được bầu làm Chánh Thư ký, đồng chí Ngô Trọng Toàn được bầu làm Phó Thư ký.
     4. Đại hội lần thứ IV 
     * Vòng 1: được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14/4/1961 tại thị xã Tuyên Quang. 
Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đó là: Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, hợp lý hóa sản xuất nâng cao năng suất lao động trong CNVCLĐ, đưa sản xuất công nghiệp tỉnh tăng lên 25%. Quan tâm hơn nữa đến đời sống của CNVCLĐ, làm tốt các vấn đề về nhà ăn, nhà ở… đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chú ý vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội và công ăn việc làm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ nâng cao ý thức giai cấp, ý thức xã hội chủ nghĩa. Nâng cao vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.
     * Vòng 2: được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14/11/1961 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 142 đại biểu, đại diện cho trên 12.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đó là: "Tổ chức, giáo dục và vận động CNVC các dân tộc trong tỉnh nhằm phát huy truyền thống đoàn kết đấu tranh của tỉnh căn cứ địa cách mạng, ra sức phấn đấu để thực hiện một bước công nghiệp hóa XHCN ở miền núi, phát huy tác dụng của công đoàn trong việc đoàn kết, tổ chức, giáo dục, động viên toàn thể CNVC trong tỉnh, nâng cao tinh thần yêu nước và nhiệt tình XHCN, tích cực thực hiện vượt mức và toàn diện những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1961 để làm đà cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất góp phần đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hứa được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Văn Khoa làm Phó Thư ký.
     5. Đại hội lần thứ V được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29/01/1964 tại thị xã Tuyên Quang. 
     Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đó là: "…Phát huy vai trò chủ động và năng lực hoạt động quần chúng cao hơn nữa. Thực sự Công đoàn là trường học quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, trường học của CNXH và chủ nghĩa cộng sản của giai cấp công nhân. Quyết tâm phấn đấu vận động quần chúng CNVC ra sức thi đua đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 1964 và 5 năm lần thứ nhất, đấu tranh thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa được bầu làm Thư ký, đồng chí Lê Thị Duyên làm Phó Thư ký.
     6. Đại hội lần thứ VI 
     * Vòng 1: được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25/3/1972 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 173 đại biểu, đại diện cho hơn 25.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm đó là: "Phát động phong trào cách mạng sôi nổi trong cán bộ, CNVC tăng năng suất lao động, hiệu suất công tác, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh".
      Đại hội đã bầu 21 đại biểu đi dự đại hội Công đoàn khu tự trị Việt Bắc lần thứ IV.
     * Vòng 2: được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 06/7/1973 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho gần 26.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đó là: "Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất có năng suất chất lượng, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, cần kiệm xây dựng CNXH. Tham gia xây dựng nề nếp trong quản lý kinh tế, củng cố và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất XHCN. Đấu tranh xóa bỏ tệ nạn xã hội và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa được bầu làm Thư ký, đồng chí Lê Thị Duyên và đồng chí Nguyễn Hữu Chính làm Phó Thư ký.

 


     7. Đại hội lần thứ VII (Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tuyên lần thứ nhất) được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 23/7/1977 tại Hội trường Tỉnh ủy, thị xã Hà Giang. Tham dự đại hội có 260 đại biểu, đại diện cho hơn 52.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung đó là: "Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của cán bộ, CNVC; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, liên tục, đều khắp đạt 3 điểm cao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước hàng năm và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980); tích cực phục vụ cho sản xuất nông - lâm nghiệp…, tổ chức phong trào học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tư tưởng xây dựng con người mới XHCN; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, CNVC; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên làm công tác công đoàn; nâng cao năng lực tham gia quản lý xí nghiệp, cơ quan…".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Chính được bầu làm Thư ký, đồng chí Nông Văn Bút làm Phó Thư ký.

 


     8. Đại hội lần thứ VIII (Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tuyên lần thứ II) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27/12/1980 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 252 đại biểu, đại diện cho hơn 51.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đó là: "…Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể XHCN, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thi đua giữ vững và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp…; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ xí nghiệp, cơ quan an toàn; chăm lo đảm bảo ổn định đời sống của CNVC…; xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn lớn mạnh".
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Chính được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Đức Cường làm Phó Thư ký.

 


     9. Đại hội lần thứ IX (Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tuyên lần thứ III) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29/7/1983 tại Hội trường Nhà nghỉ Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 278 đại biểu, đại diện cho 65.000 CNVCLĐ. 
Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ chính của tổ chức Công đoàn đó là: "Tổ chức, giáo dục, vận động CNVCLĐ phát huy bản chất cách mạng kiên cường của giai cấp công nhân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III đề ra. Giáo dục động viên CNVCLĐ làm mọi việc cần thiết góp phần bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc; trước mắt đóng góp sức người, sức của xây dựng tuyến phòng thủ ở các huyện biên giới. Thông qua phong trào hành động cách mạng để rèn luyện, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Hà Tuyên và các cấp Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Chính được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Đức Cường làm Phó Thư ký.

     10. Đại hội lần thứ X (Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tuyên lần thứ IV) được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 11/9/1988 tại thị xã Tuyên Quang. 
     Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đó là: "Tổ chức công đoàn phải chuyển hướng mạnh mẽ hoạt động xuống cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động đi sâu, đi sát CNVC. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức giai cấp công nhân và kỷ luật lao động mới. Phải thực sự thực hiện quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề cụ thể về điều kiện sản xuất, bảo hộ lao động, bồi dưỡng sức lao động, ổn định và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của CNVC. Kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong CNVC, trong đời sống kinh tế - xã hội".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Quế được bầu làm Thư ký, đồng chí Nông Văn Pinh làm Phó Thư ký.
     Tháng 10/1991, tỉnh Hà Tuyên được chia tách thành tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang được tách ra gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Tháng 6/1992, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh được kiện toàn gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Quế làm Chủ tịch, đồng chí Quan Văn Bành làm Phó Chủ tịch.

 


     11. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15/5/1993 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 118 đại biểu, đại diện cho hơn 27.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội xác định mục tiêu của hoạt động Công đoàn đó là: "Vì lợi ích của công nhân lao động và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân; vì sự ổn định và phát triển của tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn". Các cấp công đoàn tiếp tục động viên công nhân lao động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, tích cực lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển ở các thành phần kinh tế…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Quế được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Quan Văn Bành làm Phó Chủ tịch.

 


     12. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII được tổ chức ngày 18 và 19/8/1998 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 165 đại biểu, đại diện cho hơn 29.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội xác định mục tiêu của hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 1998 - 2003 đó là: "Xây dựng giai cấp công nhân Tuyên Quang phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, giác ngộ giai cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì việc làm, đời sống và quyền lợi chính đáng của CNVCLĐ. Phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế. Giáo dục, vận động CNVCLĐ phát huy vai trò làm chủ trong sản xuất, làm chủ xã hội, tích cực tham gia lao động sản xuất và tham gia quản lý với năng suất cao, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra". 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Nhân được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lưu Bích Thuận làm Phó Chủ tịch.

 

 


     13. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII được tổ chức ngày 18 và 19/8/2003 tại thị xã Tuyên Quang. Tham dự đại hội có 170 đại biểu, đại diện cho hơn 33.000 CNVCLĐ. 
     Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2008 là: "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho CNVCLĐ; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Củng cố và phát triển khối liên minh Công - Nông và Trí thức; làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát động các phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thiết thực và hiệu quả trong CNVCLĐ. Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn các cấp. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Tuyên Quang".
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lưu Bích Thuận được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đặng Xuân Bé và đồng chí Ngô Đức Tuấn làm Phó Chủ tịch. 
Tháng 11/2005 đồng chí Triệu Kim Long được bầu làm Chủ tịch (đồng chí Lưu Bích Thuận chuyển công tác).

 


    14. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 01/7/2008, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Dự đại hội có 200 đại biểu. 
     Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng chung là: "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức, lao động. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chăm lo đào tạo nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh Tuyên Quang lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh".
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Triệu Kim Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Đặng Xuân Bé và đồng chí Ngô Đức Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
       Tháng 4/2010, đồng chí Ngô Đức Tuấn chuyển công tác. Tháng 5/2010, đồng chí Đỗ Văn Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch.
       Tháng 8/2011, 
đồng chí Triệu Kim Long chuyển công tác, đồng chí Phạm Hồng Phong được bầu làm Chủ tịch.

 


     15. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21/4/2013 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 243 đại biểu. 
     Với khẩu hiệu hành động "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ", Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn với phương châm hướng về người lao động, vì người lao động; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chăm lo đào tạo nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân góp phần xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp.

 


     Đại hội đã Bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch; đồng chí Đỗ Văn Ngọc và đồng chí Đỗ Hồng Vân giữ chức vụ Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV gồm 05 đồng chí. 

     Tháng 12/2016, đồng chí Phạm Hồng Phong và đồng chí Đỗ Hồng Vân chuyển công tác. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

     Tháng 3/2018,  đồng chí Nông Minh Hiền được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
 

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Nguồn tin: congdoantuyenquang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top