Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật » Tin địa phương

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1464

   Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng


Thứ sáu - 29/03/2019 09:57

         
          Tuyenquang.gov.vn: 
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chổng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 



Ảnh minh họa.

          Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định về giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi đế các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy trình về tiếp nhận, giải quyết tố cáo, trong đó đề cao trách nhiệm của cá nhân trong bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tổ chức phối họp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.

          Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Chủ động, tích cực phối họp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tố chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định. Phát huy tốt vai trò của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân theo quy định.

Nguồn tin: Tuyenquang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết





 

Scroll to top