Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật » Tin địa phương

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 145

   Viện KSND tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang


Thứ ba - 25/04/2023 10:50
 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023; Quyết định số 68/QĐ-VKS-TTra ngày 13/01/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

 
Ngày 21/4/2023, Viện KSND tỉnh Tuyên  Quang tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang, thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/3/2023. Đoàn kiểm tra do đ/c Phạm Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng đoàn; các đ/c Lãnh đạo đơn vị Thanh tra - Khiếu tố, kế toán là thành viên.
 
Kết quả kiểm tra nhận thấy: Trong thời điểm từ 01/12/2021 đến 31/3/2023, Viện KSND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, quy định của Ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; chủ động xây dựng, ban hành 07 văn bản về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: Kế hoạch số 26-KH/CB ngày 10/02/2022 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 18/CTr -VKS  ngày 21/01/2022 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quy chế chi tiêu nội bộ...; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành và Kế hoạch, Chương trình của đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định; các chế độ của công chức, người lao động được thanh toán kịp thời; thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập, công khai dự toán, báo cáo quyết toán đúng quy định. Không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.
 
Tuy nhiên bên cạnh đó đơn vị còn có tồn tại, thiếu sót là chậm triển khai một số văn bản của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; một số chứng từ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn Quý I/2023 chưa có ký duyệt của Thủ trưởng đơn vị.
 
Kết thúc kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Viện trưởng, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Viện KSND thành phố tiếp tục phát huy ưu điểm; khẩn trương khắc phục tồn tại, thiếu sót; kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống tiêu cực đến công chức, người lao động trong đơn vị.           
 

 
Đoàn kiểm tra tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang.
 
                                                           Tin, ảnh: Đào Thị Hảo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top