Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật » Tin trong ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 140

   Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân


Thứ năm - 10/11/2022 10:20
 
Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-VKSTC, ngày 12/10/2022 của VKSND tối cao. Ngày 09/11/2022, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân với chủ đề “Ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Hưng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay hai cấp kiểm sát ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Ngày Pháp luật của một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chất lượng tuyên truyên của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế... Do vậy việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 phải bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực của từng đơn vị.
 
Tại Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh đã quán triệt thực hiện Kế hoạch số 169/KH-VKSTC, ngày 12/10/2022 của VKSND tối cao về tổ chức Ngày Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân; trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang; đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 gắn với việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; tuyên truyền, phố biến kết quả xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng” và các chuyên đề về kiểm soát quyền lực thông qua việc quán triệt các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; quán triệt thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến VKSND.
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Đinh Quốc Hưng yêu cầu: Trong thời gian tới ngành Kiểm sát Tuyên Quang cần tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các luật, chương trình, kế hoạch của Ngành và của Tỉnh. Tăng cương công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các đơn vị, của từng cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 

 

  
Tin: Phùng Gia Tự
Ảnh: Đỗ Mạnh Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top