Tặng nhà cho mẹ. Ảnh Nguyễn Hoàng Anh (VKSND tỉnh Bình Đình).

 Đường xuống bản. Ảnh Thanh Hà (VKSND huyện Văn Chấn - Yên Bái).
Gian nan đường xuống địa bàn. Ảnh Thanh Hà (VKSND huyện Văn Chấn - Yên Bái).
 Tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số. Ảnh Kim Mạnh (Hà Nội)
 Giữ trọn niềm tin với Bác Hồ. Ảnh Kim Mạnh (Hà Nội).

 Giúp dân có ngôi nhà mới. Ảnh Trần Huyền Trang (VKSND huyện Yên Sơn - Tuyên Quang).
Đưa ánh sáng về với dân nghèo. Ảnh Vũ Phương (Hà Nội). 
 Xóm em sắp có điện. Ảnh Vũ Phương (Hà Nội)

 Góp phần giữ màu xanh của rừng (VKSND huyện Trạm Tấu - Yên Bái).
 Ngày chủ nhật giúp dân. Ảnh Ánh Dương - Cảnh Hoàng (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Giúp dân. Ảnh Ánh Dương - Cảnh Hoàng (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). 
Để làng que thêm đẹp. Ảnh Ánh Dương (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). 
 Hàng cây thanh niên. Ảnh Trí Quân (VKSND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Để đường làng đẹp hơn. Ảnh Sin Văn Đức (Xín Mần - Hà Giang).