Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 600

   Viện KSND huyện Hàm Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên


Thứ năm - 25/02/2021 08:52
 
Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 202, ngày 24/02/2021, Viện KSND huyện Hàm Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/02/2021.
 

 
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên
   
Kết quả kiểm sát xác định Nhà Tạm giữ Công an huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam: Đã tiếp nhận, lập hồ sơ, lập danh bản, chỉ bản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự; thực hiện các biện pháp quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định; giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của người có thẩm quyền; mở đầy các loại sổ sách, sổ sách được ghi chép đầy đủ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được lập hồ sơ và quản lý theo dõi chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong kỳ không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thực hiện đúng chế độ quản lý giam, giữ cũng như chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định tại Chương IV và Chương V Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật.
 
Tuy nhiên qua kiểm sát trực tiếp thấy có 01 hồ sơ tạm giam còn một số thiếu sót, tồn tại như: Biên bản phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam, giữ lập ngày 08/02/2021 phần nội dung biên bản ghi sai ngày bắt; biên bản giao nhận người bị tạm giam, ghi sai địa danh nơi tiến hành giao nhận người (Việc giao nhận được tiến hành tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên, nhưng trong biên bản lại ghi tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang).
 
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện KSND huyện Hàm Yên đã công bố dự thảo và ban hành Kết luận yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên chỉ đạo khắc phục những thiếu sót, tồn tại nêu trên. Kết luận đã được Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Yên chấp nhận, tiếp thu khắc phục sửa chữa theo yêu cầu.
 
Tin: Nguyễn Văn Tùng
Ảnh: Hoàng Duy Luận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top