Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 689

   Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Yên Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc “tự soi, tự sửa”


Thứ năm - 18/11/2021 08:58
 
Thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020-2025 và Chương trình công tác của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trong đó có nhấn mạnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy Đảng, Tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành kiểm sát Tuyên Quang. Qua đó, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Để thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh, Chi bộ Viện kiểm sát Yên Sơn đã chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh để lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
- Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nhận thức sâu sắc và đầy đủ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhìn thẳng vào những mặt tồn tại, hạn chế của mình và của đồng nghiệp để góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng “Phê bình việc chứ không phê bình người”.
 
- Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, chi bộ luôn gởi mở những vấn đề cần thảo luận, góp ý nên các buổi sinh hoạt đều diễn ra sôi nổi, dân chủ có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng, cán bộ, đảng viên cũng tự kiểm điểm bản thân và đề ra hướng khắc phục trên tinh thần nhìn thẳng, nói thẳng “tự soi để sửa” nhằm nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
 
- Trong 10 tháng năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng Chi bộ Viện kiểm sát huyện Yên Sơn đã luôn chủ động, lãnh, chỉ đạo đơn vị bám sát bộ chỉ tiêu của Viện kiểm sát tối cao và của Viện kiểm sát tỉnh đề ra, nhất là trong phong trào thi đua “Viện KSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang chủ động, sáng tạo, thi đua giỏi, về đích sớm” đơn vị đã có nhiều chỉ tiêu vượt như ban hành được 01 kháng nghị đối với khâu công tác thi hành án hình sự; 03 kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vực hình sự và dân sự, tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 94%, tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra giải quyết đạt trên 85%, Viện kiểm sát truy tố đạt 100%... không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
- Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn có vị trí địa lý bao quanh thành phố Tuyên Quang nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố rất cao, nhận thức được việc đó, chi bộ đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, của Viện kiểm sát tỉnh và của Chính quyền địa phương và cử cán bộ tham gia trực tại các chốt, trạm phòng chống dịch theo yêu cầu của địa phương.
 
Để tăng cường công tác phòng ngừa và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từ việc tự soi, tự sửa. Chi bộ Viện kiểm sát huyện Yên Sơn đề ra một số giải pháp sau:
 
- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

- Thường xuyên triển khai việc “Tự soi, tự sửa” đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ trong mọi hoạt động.

 
- Thực hiện nghiêm túc, chế độ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị; chuẩn bị nội dung chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. Nội dung sinh hoạt phải gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
- Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ: Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Phần thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình.
 
- Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự soi, tự sửa để hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị, thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì cố gắng để sửa chữa và cùng nhau sửa chữa nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
 
Tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, từ sớm, điều quan trọng nhất là phải thực hiện thường xuyên như “Ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn”.
 
                                                      Hứa Văn Trọng - Viện KNSD huyện Yên Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top