Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 317

   Viện KSND tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ năm 2022


Thứ ba - 18/10/2022 15:53
 
Chủ tịch  Hồ Chí Minh đã xác định “Vấn đề cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”[1]; “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”[2].Trong bất kỳ giai đoạn nào việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cần được quan tâm, chú trọng và trong giai đoạn hiện nay cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát là Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, mỗi một hoạt động đều có tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức nên cán bộ Kiểm sát phải Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, ngay từ đầu năm Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã  căn cứ Chỉ thị số 01 ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022; Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC ngày 12/01/2022 của Viện KSND tối cao về thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 04/01/2022 về công tác của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Ngày 22/02/2022, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 239/KH-VKS-P15 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ năm 2022.

 
Thực hiện kế hoạch nêu trên, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chứcViện kiểm sát hai cấp; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, công chức đăng ký xây dựng kế hoạch tự học tập để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát Tuyên Quang “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kỹ năng nghiệp vụ công tác. Căn cứ các quy định về quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn về chức vụ lãnh đạo, quản lý (Quy định số 50-QĐ/TW ngày  27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện KSND tối cao; Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 06/5/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 10/02/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao) và yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, uy tín cao, có triển vọng phát triển; trong công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành (Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 28/4/2021 Viện KSND tối cao), việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực, sở trường của người được điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng công tác của đơn vị và không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cùng một đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ các nội dung của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, phù hợp với thực tiễn hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác tự đào tạo (phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, các vụ Nghiệp vụ Viện KSND tối cao triển khai tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ; tổ chức tập huấn do các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo cấp phòng truyền tải những kỹ năng, kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn công tác).
 
Qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh, từ ngày 01/12/2021 đến nay Viện KSND tỉnh đã thực hiện xong công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch mới chức danh lãnh đạo quản lý (trong đó quy hoạch chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2026-2031: 02 đ/c; chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh: 06 đ/c; bổ sung quy hoạch chức vụ Viện trưởng Viện KSND cấp huyện giai đoạn 2021-2026: 02 đ/c, quy hoạch giai đoạn 2026-2031: 11 đ/c; bổ sung quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện giai đoạn 2021-2026: 07 đ/c, quy hoạch giai đoạn 2026-2031: 16 đ/c; quy hoạch chức vụ trưởng phòng giai đoạn 2026-2031: 09 đ/c; bổ sung quy hoạch chức vụ Phó trưởng phòng giai đoạn 2021-2026: 01 đ/c, quy hoạch giai đoạn 2026-2031: 10 đ/c).Thực hiện bổ sung quy hoạch và quy hoạch mới cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030, cụ thể bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: 04 đ/c và Quy hoạch các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Chức danh Ủy viên ban Chấp hành: 09 đ/c; chức danh Bí thư: 03 đ/c; chức danh Phó Bí thư: 02 đ/c; chức danh Ủy viên UBKT Đảng ủy: 03 đ/c; chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: 02 đ/c). Đã thực hiện điều động 13 công chức giữa các đơn vị trong ngành (trong đó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 04 đ/c) bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với năng lực, sở trường và khả năng thực hiện nhiệm vụ; ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực, bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Cử 68 lượt công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng: 04 công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; 29 công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên; 22 công chức tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 03 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; cử 10 công chức tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý; tổ chức 04 hội nghị tập huấn về quán triệt, triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; tập huấn về công tác Thanh tra - Khiếu tố; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về án ma túy; hội nghị tập huấn chuyên đề trong lĩnh vực hình sự; tổ chức cuộc thi về kỹ năng viết báo cáo đề xuất yêu cầu kiểm tra, xác minh trong giải quyết nguồn tin về tội phạm; phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Công chức ngành Kiểm sát Tuyên Quang sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn được phẩm chất, đạo đức, lối sống, đa số công chức đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 

 
Đ/c Nguyễn Xuân Hùng – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

 
VKSND tỉnh tổ chức thi nghiệp vụ công tác kiểm sát.
 
Kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ nêu trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đối với hoạt động chung của Ngành kiểm sát Tuyên Quang trong năm 2022, góp phần nâng cao vị thế của Ngành tại địa phương. Đồng thời trong thời gian tới Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, trong đó tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, Kiểm sát viên giữa các đơn vị để qua đó phát hiện những cán bộ, công chức, Kiểm sát viên có năng lực, phẩm chất, năng lực và uy tín kịp thời bổ sung nguồn quy hoạch hiện có; chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, Kiểm sát viên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cải cách tư pháp và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
                                 Hoàng Tiến Tùng - P15
 
[1] Hồ Chí Minh tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947.                                                     
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 NXB CTQG, H. 1995.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top