VKSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp chủ trì Hội nghị liên ngành hai cấp rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác phối hợp giải quyết án ma túy năm 2018

VKSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp chủ trì Hội nghị liên ngành hai cấp rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác phối hợp giải quyết án ma túy năm 2018
Ngày 15/10/2018, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Liên ngành cấp tỉnh (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh) đồng chủ trì Hội nghị liên ngành 02 cấp, rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác giải quyết các vụ án hình sự về ma túy năm 2018.
.
          Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 12/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2018; Chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm"; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Tăng cường các biện pháp chống oan, sai" và Quy chế phối hợp liên ngành số 02 ngày 12/01/2018 giữa Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh về công tác phối hợp giải quyết án hình sự, ngày 15/10/2018, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Liên ngành cấp tỉnh (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh) đồng chủ trì Hội nghị liên ngành 02 cấp, rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác giải quyết các vụ án hình sự về ma túy năm 2018.

ĐC Ngụy Thị Hảo - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh. Thành phần tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo các đơn vị Phòng 1,3,7, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị Công an, Viện kiểm sát, Tòa án cấp huyện và các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán của các đơn vị.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực, chủ động tham gia với 11 ý kiến tham luận tập trung đi sâu phân tích về công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các đạo luật mới về tư pháp như khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, quy định về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn (tạm giam); Chương XX "Các tội phạm về ma túy" Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, những khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án truy xét về ma túy... những giải pháp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và bài học kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án về ma túy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

          Kết luận tại Hội nghị, Lãnh đạo liên ngành cấp tỉnh đã đánh giá cao về kết quả  đạt được trong công tác phối hợp liên ngành 02 cấp về công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về ma túy. Đồng thời, cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về ma túy, giải đáp từng nội dung vướng mắc, bất cập và đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

          Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị liên ngành 02 cấp rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác giải quyết các vụ án hình sự về ma túy năm 2018 đã hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra.
 
                                                                                        Cấn Văn Tuấn