Hội nghị Đảng ủy VKSND tỉnh (mở rộng)

Hội nghị Đảng ủy VKSND tỉnh (mở rộng)
Ngày 24/02/2020, Đảng bộ VKSND nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); Kế hoạch số 07 - KH/ĐU ngày 30/8/2019 của Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang về Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 24/02/2020, Đảng bộ VKSND nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, các đồng chí Trưởng cấp phòng thuộc VKSND tỉnh.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị
 
Đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Tổ phó Tổ Văn kiện đã trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh, trong đó nhấn mạnh những nội dung chính cần thảo luận, thống nhất trong văn kiện như: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, các đại biểu đã nhất trí cao với kết cấu, nội dung chính của dự thảo; phân tích, đánh giá sâu về kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những tồn tại, hạn chế trong 5 năm qua. Đồng thời, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, thống nhất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát 5 năm tới và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Bổ sung bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020; một số nhiệm vụ trọng tâm vào phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025...
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Văn kiện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và yêu cầu Tổ Văn kiện tổng hợp các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Hội nghị cũng thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và yêu cầu các chi bộ khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nguyễn Ngọc Anh - VPTH