Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong các ngày 20 và 21/5/2015, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020.
   
     Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong các ngày 20 và 21/5/2015, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     
     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Dương Phạm Tường - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Đình Tân - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Ngụy Thị Hảo - Ủy viên BCH, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng; đồng chí Vũ Thanh Hải - Ủy viên BCH, Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng; đồng chí Phùng Tiến Quân - Ủy viên BCH, Viện trưởng cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội được Đài phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang; Báo Tuyên Quang quan tâm đến đưa tin về Đại hội.

     Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Ngụy Thị Hảo - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang diễn ra trong điều kiện đang có nhiều thuận lợi, những cơ hội mới và cả những khó khăn, thách thức; đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức xây dựng, sáng suốt, trí tuệ tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo văn kiện tại Đại hội; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

   

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo trước Đại hội.

     Báo cáo chính trị đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đảng bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, luôn chú trọng đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh; chú trọng  nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và trong tiến trình cải cách tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng được quan tâm.

     Đặc biệt, Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; gắn với việc tiếp tuc đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.

     Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hằng năm, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều đạt trong sạch vững mạnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiều cá nhân nhiều năm được Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Hoàng Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đối với công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên…

     Phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 07 đồng chí (Đ/c Phùng Tiến Quân, Ngụy Thị Hảo, Vũ Thanh Hải, Dương Thị Hồng Ngọc, Trần Việt Cường, Đinh Thị Chung, Đinh Quốc Hưng). Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đ/c Phùng Tiến Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng Ngụy Thị Hảo - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó viện trưởng trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngụy Thị Hảo, Trần Việt Cường, Ngô Xuân Tho trúng cử vào UBKT Đảng ủy; đồng chí Ngụy Thị Hảo trúng cử chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Đại hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

     Với những kết quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành theo Kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.
 
Ngô Xuân Tho