Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tặng quà và tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tặng quà và tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tặng quà và tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
 
Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở; Công văn số 316-CV/ĐUK ngày 18/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021. Được sự phân công của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, ngày 10/9/2022, Chi bộ 1, Chi bộ 2, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cử đảng viên thuộc 02 chi bộ tham gia các hoạt động với nhân dân tại 02 xã Sinh Long và Khâu Tinh huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

 
Các Chi bộ đã tặng 5.000.000 đồng để xây dựng Nhà văn hóa thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh, 5.000.000 đồng để sửa chữa điểm Trường Mầm non thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long; tặng 10 suất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Sinh Long. Đảng viên các chi bộ tham gia lao động với nhân dân, vận chuyển vật liệu xây dựng tại Nhà văn hóa thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh và lắp đặt mái tôn tại điểm Trường Mầm non thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long. Đây là những tình cảm, ủng hộ, chia sẻ khó khăn của toàn thể công chức, người lao động của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, động viên, khích lệ, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
 
Thay mặt cho nhân dân tại cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Khâu Tinh và Sinh Long cảm ơn sự chia sẻ và giúp đỡ của Chi bộ 1, Chi bộ 2 Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đối với sự phát triển của địa phương, đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm hơn nữa nhằm giúp địa phương phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang.
 
Các hoạt động, đóng góp và các xuất quà trao tặng tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự gần gũi, quan tâm, động viên đến với nhân dân tại cơ sở, góp phần phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, nâng cao vị thế của Ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương./.
 
Một số hình ảnh tại cơ sở.
 

 
                                                     Đậu Thị Tuyết Hảo - P7 Viện KSND tỉnh