Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác Đảng

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác Đảng
 
Thực hiện Công văn số 818-CV/ĐUK ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 10, 11/2022 theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng.

 
Ngày 31/10/2022, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại các văn bản trên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Hội nghị đã thảo luận thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hùng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nghe các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác tuyên truyền của Đảng trong tháng 10 và tháng 11/2022 với các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngần (1902-2020); Luật Cư trú năm 2020; Giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề; Những dấu hiệu liên quan giữa sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử với đại dịch Covid-19; Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022); Một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quyền con người ở Việt Nam; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Một số đánh giá của dư luận quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2022; Một số chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023…
 
Kết luận Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị; đồng thời yêu cầu cấp ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục quán triệt thực hiện tại Chi bộ; yêu cầu mỗi đảng viên cần có những việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 

 

 
 
                                             Tin: Nguyễn Thúy Vân
Ảnh: Nguyễn Đạo Quyết