Tăng cường kiến nghị khắc phục vi phạm thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát

Từ ngày 25 đến 27/8/2020, VKSND huyện Na Hang đã tiến hành 02 cuộc Trực tiếp kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
 
Từ ngày 25 đến 27/8/2020, VKSND huyện Na Hang đã tiến hành 02 cuộc Trực tiếp kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Hang; Đội An ninh Công an huyện Na Hang và trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Na Hang.

 
Qua kiểm sát nhận thấy các đơn vị được kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, trao đổi với Viện kiểm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm của các cơ quan được kiểm sát và cơ quan có liên quan như sau:
 
Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Hang: Công an xã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện không đúng thời gian quy định (vi phạm khoản 3 Điều 146 BLTTHS; khoản 5 Điều 8 TTLT số 01/2017); chuyển Kết luận giám định cho Viện kiểm sát không đúng thời hạn luật định (vi phạm khoản 2 Điều 213 BLTTHS); sơ đồ hiện trường lập không đúng mẫu theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.
 

 
Đoàn kiểm sát làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện.
 
Đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Na Hang: Chưa tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với Ủy ban nhân dân cấp xã (vi phạm điểm a khoản 1 Điều 16 Luật Thi hành án hình sự); chậm chuyển giao 09 hồ sơ hồ sơ thi hành án cho hưởng án treo đến UBND xã Sinh Long, huyện Na  Hang (vi phạm khoản 2 Điều 62 Luật Thi hành án hình sự năm 2010).
 
Cũng thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Na Hang, Đoàn kiểm sát còn phát hiện Tòa án nhân dân huyện Na Hang có hành vi vi phạm trong việc chậm gửi Quyết định thi hành án treo đến Cơ quan Thi hành án hình sự (vi phạm khoản 2 Điều 84 Luật Thi hành án hình sự).
 
Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Na Hang đã ban hành các Kết luận trực tiếp kiểm sát, kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Na Hang khắc phục những vi phạm nêu trên; đồng thời ban hành Kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Na Hang khắc phục vi phạm trong việc gửi Quyết định thi hành án hình sự.
 
                                                                      Tin: Thu Hương
                                                                      Ảnh: Ngọc Anh