Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Phân trại - Trại tạm giam Công an tỉnh

Trong các ngày 07 và 08/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Phân trại - Trại tạm giam Công an tỉnh.
 
        Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 và Quyết định số 1171/QĐ-VKS-P4 ngày 29/7/2014, trong các ngày 07 và 08/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Phân trại - Trại tạm giam Công an tỉnh. Thành phần Đoàn gồm có Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

       Sau khi nghe đồng chí Hoàng Quý Nên - Giám thị Trại tạm giam báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các tài liệu liên quan đến công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; trực tiếp kiểm tra nơi ăn, ở, bệnh xá, nơi lao động và tiến hành gặp hỏi một số phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại.

Đoàn trực tiếp gặp hỏi phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại.

       Theo kết quả trực tiếp kiểm sát, trong thời điểm từ 01/5/2014 đến 31/7/2014, nhìn chung Trại tạm giam - Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận phạm nhân nhập phân trại, ra trại, trích xuất, tạm đình chỉ, đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, chế độ ăn, mặc, ở và sinh hoạt của phạm nhân, xử lý các trường hợp phạm nhân vi phạm kỷ luật đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác theo dõi, quản lý tiền lưu ký và mua bán hàng căng tin tại Phân trại còn có thiếu sót tồn tại như: Trong quá trình mua bán hàng, cán bộ bán hàng căng tin không ghi cụ thể hoạt động mua bán mà chỉ ghi tổng số tiền của từng lần phạm nhân đã mua, do vậy không xác định được thời gian, mặt hàng, số lượng, đơn giá và tổng số lần mua bán hàng trong tháng của phạm nhân; sau mỗi lần mua bán, cán bộ bán hàng căng tin và phạm nhân không ký tên xác nhận vào phiếu lưu ký; còn có trường hợp phạm nhân mang vật cấm vào trong buồng giam và trao đổi vật cấm với phạm nhân khác.

       Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát kiến nghị Trại tạm giam -Công an tỉnh kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế những tồn tại đã nêu ở trên.

 
Lê Hải Dũng