VKSND thành phố Tuyên Quang phối hợp trực tiếp kiểm sát, giám sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, ngày 25/11/2014 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trực tiếp kiểm sát, giám sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố. Tham gia kiểm sát, giám sát cùng Viện kiểm sát có đồng chí Vũ Đức Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.
 
           Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, ngày 25/11/2014 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trực tiếp kiểm sát, giám sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố. Tham gia kiểm sát, giám sát cùng Viện kiểm sát có đồng chí Vũ Đức Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.
 
Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, giám sát toàn diện Nhà tạm giữ Công an thành phố
 
         Theo kết quả trực tiếp kiểm sát, giám sát, trong năm 2014 Công an thành phố Tuyên Quang đã thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua kiểm tra thấy đơn vị còn có thiếu sót như chưa mở số theo dõi, ký giao nhận việc xuất, nhập lương thực, thực phẩm phục vụ chế độ ăn hằng ngày cho người bị giam giữ theo quy định tại điểm 1, mục II hướng dẫn số 9191/C81 ngày 21/10/2011 của Tổng cục VIII Bộ Công An.

         Kết thúc cuộc kiểm sát, giám sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành văn bản kết luận, trong đó có nội dung kiến nghị Công an thành phố kịp thời khắc phục thiếu sót nêu trên.
                                                                                  Nguyễn Văn Thủy