VKSND tỉnh Trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

VKSND tỉnh Trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Thực hiện quyết định số 1111/QĐ-VKS-P10 ngày 04/7/2014 của VKSND tỉnh Tuyên Quang về việc Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, từ ngày 08/7/2014 đến ngày 16/7/2014, VKSND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác phân loại việc có điều kiện, việc không có điều kiện thi hành; xác minh điều kiện thi hành án; hoãn thi hành án; thu, chi tiền thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
          Thực hiện quyết định số 1111/QĐ-VKS-P10 ngày 04/7/2014 của VKSND tỉnh Tuyên Quang về việc Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, từ ngày 08/7/2014 đến ngày 16/7/2014, VKSND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác phân loại việc có điều kiện, việc không có điều kiện thi hành; xác minh điều kiện thi hành án; hoãn thi hành án; thu, chi tiền thi hành án 
tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
          Theo kết quả Trực tiếp kiểm sát, trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Thi hành án đã thụ lý, phân công Chấp hành viên xây dựng, phân loại hồ sơ, đôn đốc thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục thi hành án, làm tốt công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, trong thời điểm kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chấp hành viên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Công tác thu, chi tiền thi hành án được thực hiện đúng quy định.

          Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành án còn tồn tại như có 02 việc Cục Thi hành án chưa kịp thời ra Quyết định tiếp tục thi hành án khi người phải thi hành án đã có điều kiện thi hành. VKSND tỉnh đã kiến nghị Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định tiếp tục thi hành án đối với 02 việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

 
Nguyễn Thu Hương