Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Duơng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Duơng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự.
Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/7/2017, VKSND huyện Sơn Dương đã trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần tại 04 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương.

          Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/7/2017, VKSND huyện Sơn Dương đã trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần tại 04 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, gồm: UBND xã Hồng Lạc, UBND xã Tam Đa, UBND xã Đại Phú và UBND xã Sơn Nam.
 
 
Đ/c Nguyễn Kiên Cường - Phó Viện trưởng VKSND huyện công bố Quyết định và kế hoạch TTKS tại UBND xã Đại Phú.
 
          Sau khi đại diện Viện kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.
 
 
          Qua các buổi trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, Đoàn kiểm sát nhận thấy các đơn vị được kiểm sát đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sơn Dương bàn giao, cụ thể: Công an xã đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng bị án; định kỳ các bị án đều có bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án theo quy định và đều có nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục đối với từng bị án; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu… tính đến thời điểm kiểm sát chưa phát hiện trường hợp bị án nào có dấu hiệu tái phạm, vi phạm.

Đ/c Vũ Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phú báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

          Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm sát đã phát hiện vi phạm mang tính phổ biến ở cả 04 đơn vị UBND xã là Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sơn Dương chuyển giao hồ sơ thi hành án hình sự của các bị án cho UBND các xã còn chậm, không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 73 Luật Thi hành án hình sự.

          Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Sơn Dương đã ban hành kết luận kiểm sát đối với UBND các xã. Thông qua kiểm sát, đơn vị đã ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sơn Dương khắc phục vi phạm nêu trên, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định.
 
                                                                             Lương Thị Thu Phương