Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương thông qua Kết luận giám sát đối với Chi bộ Viện kiểm sát và đồng chí Bí thư Chi bộ

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương thông qua Kết luận giám sát đối với Chi bộ Viện kiểm sát và đồng chí Bí thư Chi bộ
 
Thực hiện Quyết định số 149-QĐ/UBKTHU ngày 09/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương, Quyết định giám sát đối với Chi bộ Viện Kiểm sát  nhân dân huyện Sơn Dương và đồng chí Phạm Việt Hùng - Bí thư Chi bộ trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, thời điểm giám sát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

 
Sau một thời gian làm việc, ngày 04/6/2024, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương do đồng chí Lê Ngọc Bình - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm traHuyện ủy làm trưởng đoàn đã thông qua Kết luận giám sát đối với chi bộ Viện kiểm sát nhân dân và đồng chí Phạm Việt Hùng - Bí thư Chi bộ.
 

 
Đồng chí Lê Ngọc Bình - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sơn Dương phát biểu kết luận
 
Kết luận của Đoàn giám sátđã đánh giá, ghi nhận những ưu điểm của Chi bộ Viện kiểm sát và cá nhân đồng chí Phạm Việt Hùng - Bí thư Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ như: hồ sơ kiểm tra, giám sát chưa đánh số bút lục và đưa vào lưu trữ theo quy định, Tổ kiểm tra, giám sát chưa thực hiện họp rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát, đồng chí Hùng chịu trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế của Chi bộ đã được chỉ ra. Đoàn giám sát cũng định hướng một số nội dungđể Chi bộ thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.
 

 
Đồng chí Phạm Việt Hùng phát biểu tiếp thu Kết luận của Đoàn giám sát
 
Thay mặt Chi bộ, Đồng chí Phạm Việt Hùng - Bí thư Chi bộ cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương đối với Chi bộ và cá nhân đồng chí Hùng, đồng thời tiếp thu toàn bộ những nội dung nêu trong Kết luận của Đoàn giám sát. Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và khẩn trương khắc phục những hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra.
 
                                                                             Hoàng Thị Ngọc Mai