Viện KSND huyện Chiêm Hóa tiến hành trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa

Viện KSND huyện Chiêm Hóa tiến hành trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa
 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 26 đến ngày 30/5/2022 Viện KSND huyện Chiêm Hóa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa. Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Ma Văn Tùng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 
Sau khi nghe Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ; Đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan, gặp và làm việc trực tiếp với người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
 
 

  
Đoàn kiểm sát làm việc với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tam giữ

 
Qua kiểm sát, nhận thấy công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ có một số ưu điểm như: Hồ sơ quản lý giam giữ cơ bản đầy đủ các tài liệu như lệnh, quyết định, biên bản bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giữ, các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát; khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã kiểm tra thông tin theo lệnh và quyết định của người có thẩm quyền; thực hiện việc giao nhận được lập thành biên bản và có hồ sơ kèm theo; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, tạm giam; phổ biến và giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của Nhà tạm giữ theo đúng quy định tại Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an... 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nói trên, công tác quản lý tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa vẫn còn tồn tại, hạn chế, cụ thể: Còn có tình trạng giam chung buồng giữa người bị tạm giữ và bị can bị tạm giam. Nguyên nhân của tồn tại trên là do Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa được đưa vào sử dụng đã lâu, một số thời điểm do người bị tạm giữ, tạm giam nhiều, cơ sở vật chất Nhà tạm giữ không đảm bảo cho việc giam, giữ theo quy định pháp luật. 
 
 

 
Đ/c Ma Văn Tùng - Trưởng đoàn công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ
 
Kết thúc cuộc kiểm sát, ngày 30/5/2022 Đoàn đã kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa; qua đó Đoàn đã đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù./.
 
 
Tin, ảnh: Bàn Văn Hà