Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên tham gia đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên tham gia đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
 
Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BPC ngày 27/9/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên về việc giám sát việc chấp hành pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện Hàm Yên. Trong các ngày 21/10/2022, 23/10/2022 và ngày 28/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên đã cử 01 đồng chí Phó viện trưởng và 01 đồng chí Kiểm sát viên tham gia cùng đoàn giám sát tại Công an các xã Minh Hương, Thái Hòa, thị trấn Tân Yên và tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Yên.
 

 
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn giám sát
 
Đoàn giám sát đã đánh giá đầy đủ về tình hình, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại các đơn vị được giám sát (thời điểm từ 01/01/2021 đến 30/6/2022). Qua đó, đoàn nêu rõ những kết quả đạt được cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 
Thay mặt Đoàn giám sát HĐND huyện, đồng chí Tống Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Hàm Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả làm được trong thời gian qua của các đơn vị; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dân nghiệp vụ đối với công an xã, thị trấn về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị để phát hiện những bất cập vi phạm, có những kiến nghị, đưa ra giải pháp kịp thời; thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về kiến nghị khởi tố và việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành để công tác phối hợp thông tin được tốt hơn.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị cần có các giải pháp nắm bắt một cách chủ động, kịp thời và đầy đủ các thông tin, tin báo tố giác tội phạm; hoàn thiện, cập nhật sổ sách đầy đủ theo mẫu quy định.
 
Đối với những kiến nghị đề xuất của các đơn vị, Đoàn giám sát ghi nhận và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
 
 
                                                                                      Tin: Phạm Trung Hải
Ảnh: Ma Công Liêu