Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác năm 2023

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác năm 2023
 
Ngày 04/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; đại điện Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trưởng Ban liên lạc Hội hưu ngành Kiểm sát Tuyên Quang.

 
Về phía ngành Kiểm sát Tuyên Quang tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo và Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố; 01 đồng chí được trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; các đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2022… Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh tới 07 điểm cầu VKSND cấp huyện.
 
Năm 2022, ngành Kiểm sát Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, đối chiếu Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành, VKSND tỉnh Tuyên Quang có 53 chỉ tiêu vượt, 66 chỉ tiêu đạt, không phát sinh 11 chỉ tiêu, không có chỉ tiêu không đạt - vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. VKSND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác tư pháp, Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 của VKSND tối cao về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14; Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong các giai đoạn tố tụng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu, tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính hậu cần ngày được nâng cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm. Việc đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đều dựa trên quy hoạch, sự tín nhiệm, chất lượng hoàn thành công việc và đáp ứng theo tiêu chuẩn từng chức danh, trên cơ sở bám sát các quy chế, quy định và yêu cầu cải cách tư pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. VKSND hai cấp đã chủ động kiểm sát chặt chẽ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân  ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành Kiểm sát Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2022. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho cấp ủy và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, đồng chí đề nghị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
  

 
Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
 
 
Tại Hội nghị đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng năm 2022 và trao tặng Cờ Thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân đối với tập thể VKSND tỉnh; Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân đối với 03 tập thể; tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022 đối với 01 cá nhân; tặng Kỷ niệm “Vì sự nghiệp kiểm sát” đối với 05 cá nhân; khen thưởng đối với 06 tập thể đạt Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao đối với 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hai năm liên tục và 08 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 02 năm liên tục...
 
Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả"; phát động các phong trào thi đua trong nội bộ ngành Kiểm sát Tuyên Quang nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Ngành. Đồng thời, đồng chí đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động và xây dựng kế hoạch để tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; đảm bảo sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay sau phát động thi đua, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2023.
 
Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thành công tốt đẹp.  
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 


 
                                                    Tin: Đỗ Qúy.
                                                          Ảnh: Đình Long.