Công bố quyết định kiểm tra tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang

Sáng ngày 20/10/2021, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành công bố Quyết định...
 
Sáng ngày 20/10/2021, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành công bố Quyết định số 1470/QĐ-VKS ngày 04/10/2021 về kiểm tra theo kế hoạch đối với Viện KSND thành phố Tuyên Quang.

 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 122/KH-VKS-VP ngày 26/01/2021 của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang về công tác kiểm tra năm 2021, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-VKS-P9 ngày 04/10/2021 về kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đối với Viện KSND thành phố Tuyên Quang.
 

 

Kiểm tra tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang
 
Sau khi công bố Quyết định, đồng chí Đinh Quốc Hưng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đoàn kiểm tra là lãnh đạo, kiểm sát viên các đơn vị nghiệp vụ Viện KSND tỉnh, yêu cầu tiến hành kiểm tra nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã nêu trong Kế hoạch.
 
Đồng chí Trần Việt Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Tuyên Quang, đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị trong thời điểm kiểm tra. Báo cáo nêu đặc điểm tình hình, kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, tồn tại trong quá trình hoạt động của đơn vị.
 
 
 
Đồng chí Trần Việt Cường – Viện trưởng VKSND thành phố báo cáo kết quả công tác
 
Theo Kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc 03 ngày tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang, sau đó thông qua biên bản tổng hợp và công bố Kết luận kiểm tra./.
 
Tin: Kiều Nguyệt
Ảnh: Đỗ Mạnh Dũng