Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện KSND huyện Na Hang trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án huyện Na Hang

Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện KSND huyện Na Hang trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án huyện Na Hang
 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, từ ngày 24 đến ngày 25/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/5/2021.
 


Đồng chí Lương Minh Hạnh- trưởng đoàn, công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát.
 
Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ và chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên, được thể hiện qua một số nội dung như: Mở sổ thụ lý đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi, quản lý; lập đúng và đầy đủ hồ sơ từng vụ việc cụ thể; ra quyết định thi hành án đúng căn cứ, thời gian quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2014; việc xử lý, tiêu hủy tài sản được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tổ chức xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án theo định kỳ; việc đình chỉ, ủy thác thi hành án đều có căn cứ; Việc bảo quản và tiêu huỷ vật chứng, đề nghị miễn, giảm thi hành án được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.  
 


Đồng chí Bàn Văn Thịnh - Chi cục trưởng chi cục THA dân sự huyện Na hang phát biểu.
 
Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự như: Chậm lập hồ sơ, đề nghị xét giảm nghĩa vụ thi hành án: đối với 02 đương sự; Vi phạm thời hạn, xác minh điều kiện thi hành án: 03 hồ sơ; Biên bản xác minh điều kiện thi hành án nội dung sơ sài, chưa xác minh đầy đủ điều kiện của người phải thi hành án: 03 hồ sơ, vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 61; khoản 2 Điều 44; khoản 4 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Điều 9 Nghị định 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ.
 
Ngoài ra qua Công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn còn phát hiện Tòa án nhân dân huyện Na Hang chuyển giao chậm 11 Bản án, Quyết định đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, vi phạm khoản 1, 2 Điều 28 Luật Thi hành án dân sự năm 2014.
 
Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, ngày 25/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kết luận, trong đó có nội dung kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, được Chi cục Thi hành án dân sự chấp nhận, tiếp thu.
 
Tin: Ngọc Dũng
Ảnh: Thu Hương