Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động nghiệp vụ » Kiểm sát hoạt động tư pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1323

   Trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa.


Thứ tư - 26/07/2017 20:35

          Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 26/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hóa đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa.
 
 
Họp Đoàn kiểm sát với Chi cục THADS huyện thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

          Qua trực tiếp kiểm sát thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa cơ bản tổ chức thực hiện theo đúng theo quy định của Luật thi hành án dân sự; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT - BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp. Việc lập hồ sơ, các loại sổ theo dõi thi hành án dân sự theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, hồ sơ cập nhật phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác quá trình tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và lưu trữ đúng quy định. Việc thu, chi tiền thi hành án của đơn vị tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

          Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đơn vị còn có những thiếu sót, tồn tại như: Việc thông báo về thi hành án chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 38, 39, 44 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; có trường hợp để quá thời hạn phải xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

          Kết thúc trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót và thông báo kết quả thực hiện cho Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật.
                                                                             Nguyễn Văn Vương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top