Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2470

   Liên ngành Tư pháp Trung ương kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP tại tỉnh Tuyên Quang


Thứ tư - 27/05/2015 16:47
 
          Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 13/5/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những điểm còn hạn chế, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2005).

          Sáng 26/5/2015, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành tư pháp Trung ương đã làm việc với liên ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Thành phần Đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Văn Được, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng Đoàn; thành viên trong Đoàn gồm các đồng chí Lãnh đạo Vụ Thống kê Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Bộ Công an, Cục Tham mưu Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an cùng các đồng chí cán bộ làm công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành của các cơ quan trung ương nêu trên. Về phía liên ngành tỉnh Tuyên Quang tham gia làm việc có các đồng chí Lãnh đạo phụ trách, cán bộ làm công tác Thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Công an tỉnh, Trại giam Quyết Tiến - Tổng cục VIII - Bộ Công an.

Đoàn kiểm tra, khảo sát làm việc với Liên ngành tỉnh Tuyên Quang tại trụ sở VKSND tỉnh
 
         Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, khảo sát đã nghe Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Cơ quan chủ trì công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành tỉnh Tuyên Quang thay mặt các ngành tư pháp tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất những giải pháp, kiến nghị với liên ngành tư pháp Trung ương về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005.

          Về những kết quả, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, ngay sau khi Thông tư liên tịch số 01/2005 được ban hành và đưa vào thực hiện, liên ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành họp và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành với thành phần gồm đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách công tác thống kê, tổng hợp làm Ủy viên; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí cán bộ, chiến sỹ công tác tại 03 cơ quan nêu trên. Ban Chỉ đạo liên ngành và các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thống nhất tổ chức thực hiện ở cả hai cấp. Công tác phối hợp giữa các đơn vị ở cả cấp tỉnh và cấp huyện trong công tác thống kê được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Nhìn chung, liên ngành tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt Thông tư số 01/2005, số liệu thống kê hình sự, thống kê tội phạm được đối chiếu kỹ từng chỉ tiêu, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và có sự thống nhất cao giữa các ngành trước khi xây dựng báo cáo thống kê liên ngành để tiếp ký và truyền, gửi báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc sử dụng số liệu để từng ngành xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở Trương ương và địa phương. Việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của liên ngành tỉnh Tuyên Quang được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

          Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện Thông tư số 01/2005, liên ngành tỉnh Tuyên Quang cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như một số văn bản hướng dẫn, quy định về chế độ báo cáo thống kê của từng ngành còn chưa thống nhất về thời điểm thực hiện việc thu thập, tổng hợp số liệu; cách tính một số chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ của mỗi ngành có sự khác nhau nên còn gặp khó khăn trong việc tổng hợp, đối chiếu số liệu, xây dựng báo cáo thống kê; hầu hết
 cán bộ làm thống kê của các ngành đều thực hiện kiêm nhiệm (trừ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có Phòng Thống kê tội phạm và cán bộ thống kê chuyên trách)…
Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên ngành tỉnh Tuyên Quang đề ra một số kiến nghị, đề xuất như đề nghị Liên ngành Tư pháp Trung ương có quy định thống nhất giữa các ngành về thời điểm lấy số liệu thống kê; cách tính một số chỉ tiêu như án trả hồ sơ, tạm đình chỉ; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về công tác thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê của các ngành…

          Tại buổi làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp vào báo cáo của liên ngành tỉnh Tuyên Quang, trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, mối quan hệ giữa các ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cả hai cấp trong phối hợp thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, giái pháp, kiến nghị đề xuất trong sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005… Các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương cũng đã giải đáp trực tiếp một số ý kiến vướng mắc của các ngành trong thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

          Đồng chí Phạm Văn Được thay mặt Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành đã phát biểu biểu dương, ghi nhận những kết quả liên ngành tỉnh Tuyên Quang đạt được trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Từ khi thực hiện Thông tư số 01/2005 đến nay, Tuyên Quang là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này, đặc biệt, thông qua buổi làm việc và báo cáo của liên ngành tỉnh Tuyên Quang, đồng chí đánh giá cao mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có trách nhiệm trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm ở cả hai cấp của tỉnh. Ban chỉ đạo liên ngành và Tổ giúp việc đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công... Mặc dù việc tiếp ký báo cáo thống kê liên ngành giữa Viện kiểm sát và Trại giam thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an được thực hiện chưa lâu nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trại giam Quyết Tiến đóng trên địa bàn và công tác này đã đi vào nề nếp, các kỳ báo cáo, các chỉ tiêu thống kê đều được hai đơn vị đối chiếu thống nhất và xây dựng báo cáo, tiếp ký thống kê liên ngành theo đúng quy định… Số liệu thống kê liên ngành của các cơ quan tư pháp tỉnh Tuyên Quang luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời, có độ chính xác cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt chế độ thống kê báo cáo của liên ngành và từng ngành tư pháp Trung ương; đồng thời phục vụ có hiệu quả trong việc sử dụng số liệu thống kê liên ngành để xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương. Thay mặt Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành Trung ương, đồng chí tiếp thu toàn bộ những kiến nghị, đề xuất của liên ngành tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng chí tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, liên ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm ở địa phương.

Đoàn kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại Phân Trại số 3 - Trại giam Quyết Tiến
 
          Buổi chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra, khảo sát làm việc tại Trại giam Quyết Tiến thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tình hình chấp hành án của phạm nhân tại Phân Trại số 3 - Trại giam Quyết Tiến và làm việc cùng Ban Giám thị Trại giam về kết quả thực hiện công tác thống kê liên ngành của đơn vị.

          Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành đã hoàn thành nội dung kiểm tra, khảo sát tại tỉnh Tuyên Quang theo đúng kế hoạch.

 
Hoàng Đức Quế
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top