Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1268

   Chi bộ VKSND thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.


Thứ tư - 17/01/2018 07:54

          Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/11/2017 của Thành ủy Tuyên Quang và Kế hoạch số 25-KH/CB ngày 02/01/2018 của Chi bộ Viện kiểm sát; Trong các ngày 15, 16/01/2018, Chi bộ Viện kiểm sát thành phố đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do đồng chí Nguyễn Tiến Đường- Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ chủ trì. Đến dự và giám sát hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Nhung- Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.
 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

          Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về công tác dân số trong tình hình mới”. Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có những nhận thức sâu sắc về các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các Dự thảo Kế hoạch hành động của Chi bộ gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Nhung- Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đã nhận xét Chi bộ Viện kiểm sát đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và góp ý xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          Sau học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chi ủy Chi bộ yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị viết bài thu hoạch cá nhân với nội dung thể hiện nhận thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết gắn với trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                Nguyễn Thị Như Ngọc.
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top