Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1295

   Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).


Thứ tư - 17/01/2018 14:18

          Trong hai ngày 16 và 17/01/2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 102-QĐ/BCT ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị cho cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Lại Viết Quang - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị”, Nghị quyết số 19/NQ/TW về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.  Đồng chí Ngụy Thị Hảo- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai Quy định số 102-QĐ/BCT của Bộ Chính trị.

ĐC Lại Viết Quang - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

          Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Bốn nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Quy định 102-QĐ/BCT là những nội dung quan trọng gắn liền với trách nhiệm của đảng viên trong khi thi hành công vụ.

ĐC Ngụy Thị Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT triển khai Quy định số 102-QĐ/BCT của Bộ Chính trị.

          Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết và Quy định nêu trên đã giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến đảng viên, công chức, viên chức tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tham dự Hội nghị.

          Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy và các Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và đề ra giải pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đồng thời sao Quy định 102-QĐ/BCT cho các đảng viên để làm cẩm nang thực hiện.
 
                                                                                                         Đinh Thị Chung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top