Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật » Tin trong ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1921

   Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc tại tỉnh Tuyên Quang


Thứ ba - 15/07/2014 16:10
 
        Ngày 15/7/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 ngành Kiểm sát các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc tại tỉnh Tuyên Quang với thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo VKSNDTC; Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC; Viện trưởng VKSND các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc; Lãnh đạo Viện, Trưởng Phòng và Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Hải Phong - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong - Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chí đạo Hội nghị
   
        Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn phòng VKSNDTC trình bày báo cáo nêu rõ kết quả công tác của Viện kiểm sát các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc, việc triển khai đồng bộ, nhiều biện pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của VKSNDTC về tổ chức và hoạt động của Ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng ngành có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

        - Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 85,1% (cao hơn tỷ lệ toàn quốc 3,9%) tin báo quá hạn giải quyết (thấp hơn tỷ lệ toàn quốc 2%).

        - Tỷ lệ giải quyết về bắt, tạm giữ hình đạt 95% (cao hơn 3,4% so với toàn quốc). Ban hành 70 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 17 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra đạt 69,3% (cao hơn 1,8% so với tỷ lệ chung), ban hành 1.926 yêu cầu điều tra. Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố đạt 92% (cao hơn tỷ lệ toàn quốc 0,2%); tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiểm 2,46% (thấp hơn 1,18% so với toàn quốc). Ban hành 34 kiến nghị, 46 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đã ban hành 38 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị đạt 81,4% (cao hơn tỷ lệ chung của ngành 9,6%). Ban hành 08 kháng nghị giám đốc thẩm, Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị đạt 100%. Phối hợp xác định 439 vụ án điểm, 15 vụ án theo thủ tục rút gọn, 286 phiên tòa rút kinh nghiệm, 805 phiên tòa lưu động. Không xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Ban hành 39 kiến nghị vi phạm, 59 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình: Viện kiểm sát tham gia 895 phiên tòa, phiên họp chiếm tỷ lệ 72%. Ban hành 56 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị đạt 94,7% (cao hơn 6,5% so với tỷ lệ chung của ngành); ban hành 07 kháng nghị giám đốc thẩm, Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị đạt tỷ lệ 100%. Ban hành 132 kiến nghị vi phạm, 48 thông báo rút kinh nghiệm, phối hợp tổ chức 88 phiên tòa rút kinh nghiệm.

        - Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động: Viện kiểm sát ban hành 04 kháng nghị, Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị đạt 100%. Ban hành 11 kiến nghị vi phạm, 12 thông báo rút kinh nghiệm, phối hợp tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm.

        - Kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát 100% các quyết định thi hành án; ban hành 11 kháng nghị, 135 kiến nghị, 18 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Kiểm sát thi hành án dân sự: Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành xong đạt 43,6% số việc; 30,4% về số tiền. Kiểm sát trực tiếp 24 Cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan tổ chức có liên quan. Ban hành 68 kháng nghị, kiến nghị; 25 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ngành đạt 88,7%. Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại 09 đơn vị. Ban hành 04 kiến nghị, kháng nghị; 16 thông báo rút kinh nghiệm.

        - Công tác xây dựng Ngành, luôn được các tỉnh quan tâm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhiều đơn vị đã chủ động xác định nội dung công tác đột phá, thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả và đạt được kết quả tích cực...

 
Các Đại biểu tham dự Hội nghị
  
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của VKSND các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến nhưng còn chậm; tại một số địa phương việc phân loại, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm thiếu chính xác, số người bị bắt, tạm giữ về hình sự sau phải xử lý hành chính hoặc phải trả tự do vẫn chiếm tỷ lệ cao; một số đơn vị không đạt chỉ tiêu về tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án phải hủy để điều tra xét xử lại còn nhiều, còn xảy ra đình chỉ do bị can không phạm tội. Chất lượng kháng nghị về hình sự và dân sự tại một số chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ còn thấp; một số chỉ tiêu về kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đạt. Kế hoạch tuyển dụng cán bộ một số đơn vị chưa chủ động tìm nguồn tuyển dụng theo yêu cầu; đa số các đơn vị thiếu cán bộ có chức danh tư pháp, đáng lưu ý còn thiếu 22,5% Kiểm sát viên Sơ cấp và 6,3% Kiểm sát viên Trung cấp theo chỉ tiêu được giao…

       Trong phần thảo luận đã có 18 ý kiến tham gia của các đại biểu với nội dung tập trung chủ yếu vào việc phân tích nguyên nhân, đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng, chỉ tiêu giải quyết các khâu công tác kiểm sát trong 6 tháng cuối năm 2014 và nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC đã có ý kiến giải đáp trực tiếp đối với một số vướng mắc theo phản ánh của của các địa phương.

 
Đồng chí Phùng Tiến Quân - Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND
Tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của VKSND các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2014, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:        

        1. Triển khai, thực hiện Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”; thí điểm tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và VKSND cấp huyện.

        2. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi). Tích cực tham gia xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).               

        3. Qua sơ kết công tác 6 tháng, xác định rõ những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Quốc hội giao và Ngành đề ra.

        4. Chủ động phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị tại địa phương, nhất là sau khi Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

        5. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chủ động kiện toàn đảm bảo đủ đội ngũ cán bộ đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp; chủ động tìm nguồn, phối hợp để tuyển đủ cán bộ, khắc phục tình trạng thiếu chức danh tư pháp; tham mưu, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ tới; quan tâm, đàu tư đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là tự đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ. Chủ động phát hiện, nắm bắt và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp dưới.

        6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành; phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015).

        7. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

        Đồng chí Phó Viện trưởng chủ trì Hội nghị tin tưởng với những kết quả, thành tích đã đạt được cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, trong 6 tháng cuối năm 2014, VKSND các tỉnh Trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình công tác đã đề ra.

 
                                                                                                                                                               Bài: Ngô Xuân Tho
Ảnh: Trần Quyết Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top