Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 989

   Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hóa gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát


Thứ sáu - 05/02/2021 08:29
   
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói“Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua, cán bộ công chức và người lao động VKSND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn lấy con người làm trọng tâm, đó là đội ngũ cán bộ kiểm sát viên được đào tạo bài bản, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ tư duy đến hành động của mỗi cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Tuyên Quang.

   
Năm 2020, đơn vị kịp thời quán triệt và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Tuyên Quang là:“Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực hình sự theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội” và xác định "Nâng cao chất lượng Bản yêu cầu xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm và Yêu cầu điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhằm cụ thể hóa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm"  là lĩnh vực đột phá của đơn vị. Ngay từ đầu năm, cán bộ, công chức trong đơn vị phấn khởi đăng ký thi đua, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân gắn với thực hiện các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, trong đó xác định cụ thể từng giai đoạn, từng thời điểm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Lãnh đạo Viện tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp cán bộ, kiểm sát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
   
Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác, đơn vị đề ra giải pháp sau:
   
Thứ nhất: Về công tác giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án: Cán bộ, kiểm sát viên chấp hành nghiêm việc báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Viện trước khi phê chuẩn và đánh giá chứng cứ trước khi kết thúc các giai đoạn tố tụng theo đúng quy định của ngành Kiểm sát; kịp thời tổng hợp báo cáo khi có tình tiết mới, những vấn đề phát sinh để Lãnh đạo Viện nắm được và chỉ đạo ban hành Yêu cầu điều tra, Yêu cầu xác minh sát đúng với nội dung diễn biến vụ án, vụ việc nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng thời hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất việc gia hạn thời hạn giải quyết. Kết quả các khâu công tác kiểm sát đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; việc bắt, tạm giữ, tạm giam và giải quyết án hình sự không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án bị cải, sửa hủy do lỗi chủ quan của kiểm sát viên.
   
Thứ hai: Việc thực hiện chỉ tiêu kiến nghị tổng hợp và kiến nghị phòng ngừa chung: Đơn vị chú trọng rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, kiểm sát viên nhằm kịp thời phát hiện vi phạm; thông qua Phiếu kiểm sát, đơn vị mở sổ theo dõi, tích lũy vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn để làm căn cứ ban hành kiến nghị bảo đảm kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật; Kết quả, đơn vị đã ban hành 13 kiến nghị tổng hợp và 03 kiến nghị phòng ngừa chung ở các khâu công tác kiểm sát, 100% kiến nghị của Viện kiểm sát đều có văn bản tiếp thu và chấp nhận sửa chữa khắc phục.
   
Thứ ba: Định kỳ hàng tháng, đơn vị tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng công việc, gắn với mức độ kết quả hoàn thành công tác nghiệp vụ theo mức ABCD; qua đó làm cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng theo từng phong trào thi đua và từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng.
   
Kết quả thi đua, khen thưởng: Năm 2020, tập thể đơn vị được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc", 02 cá nhân được công nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho tập thể và 03 cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho 06 lượt cá nhân; Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể trong công tác phối hợp; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 02 cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tổ chức Công đoàn đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" được tặng Giấy khen cùng 02 cá nhân; Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen; 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05 cán bộ công chức và 02 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
   
Từ những kết quả đã đạt được nêu trên, đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm sau:
   
Một là, thường xuyên quán triệt chỉ thị, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát, của đơn vị và các quy định của Luật Thi đua khen thưởng; phát động phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Việc nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đạo đức, văn hoá công sở, có tính dẫn dắt, lan toả sâu rộng, tác động mạnh mẽ đối với cán bộ công chức và quần chúng nhân dân.
   
Hai là, xác định thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; kịp thời biểu dương và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, lôi cuốn để nhân rộng trong phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của tập thể và cá nhân một cách cụ thể với những giai đoạn và bước đi phù hợp với đặc thù của đơn vị; quá trình vận dụng thực hiện một cách linh hoạt, không rập khuân cứng nhắc, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy và duy trì đều đặn phong trào thi đua.
   
Ba là, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó khơi gợi tinh thần gương mẫu tiên phong của cá nhân chủ động đăng ký thi đua để phấn đấu; phát huy tư duy sáng tạo của tập thể, cá nhân cùng bàn bạc, lựa chọn những việc, những lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém của đơn vị để lồng ghép công tác thi đua với việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại. Việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan dựa trên ý kiến đánh giá của tập thể cán bộ công chức; lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát làm thước đo thành tích, tránh tư tưởng "cào bằng, bình quân chủ nghĩa" hoặc "bệnh thành tích" trong đề nghị khen thưởng sẽ dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, làm thui chột ý chí phấn đấu trong công tác thi đua.
   
Bốn là, thông qua các phong trào thi đua làm tốt công tác dân vận, nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết gắn bó trong cơ quan, đơn vị cũng như với các cơ quan hữu quan; thông qua các hoạt động thi đua thể hiện trình độ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát qua hành động cụ thể; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
   
                                                              Lưu Tiến Độ - VKSND huyện Chiêm Hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top